video banca eticaDes de Justícia i Pau, promotors de la banca ètica com a eina per una economia més social i solidària, ens plau compartir aquest vídeo produït per FETS, CRÍTIC i Soona Films, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona, i que té per objectiu desmentir els tòpics recurrents sobre la banca ètica.

Moltes d’aquestes afirmacions incertes, fruit de la desinformació, queden resoltes, mostrant la solidesa d’un model financer innovador que aposta per les noves tecnologies, més segur que la banca tradicional perquè a la supervisió de les institucions públiques, les pròpies entitats hi afegeixen el control intern dels comptes i del projecte social i solidari a través de la participació dels seus socis, i igual de sostenible perquè sense buscar l’especulació fàcil, s’assegura de realitzar inversions que siguin viables econòmicament, i com sempre, socialment.

Malgrat que encara puguin haver-hi tòpics sobre la banca ètica, la realitat és que és un sector en ple creixement gràcies a una major consciència ciutadana sobre la importància en l’ús dels diners. Per una entitat com la nostra, socis promotors i clients de banca ètica, en aquest cas de FIARE, i que també lluitem en altres fronts relacionats, com per exemple contra el finançament de la indústria militar, és un orgull poder seguir teixint xarxa per fer un món més just.


Fernando Gómez

video banca etica 2