carta papa francescAl setembre la Junta de Justícia i Pau Barcelona va adreçar la següent carta al Sant Pare per donar suport i agrair la tasca que està duent a terme en el seu Pontificat:

 

 

  

Sa Santedat Papa Francesc

Bisbe de Roma


Barcelona, 12 de setembre de 2018

Mitjançant aquesta carta, desitgem reiterar, com ja vam fer en una missiva anterior, el nostre més sincer agraïment pel vostre Pontificat, que és per a nosaltres una font continua d'inspiració i que percebem com una enorme força de renovació per a l’Església. 

Volem agrair-vos una vegada més els vostres múltiples gestos, paraules, cartes, oracions, viatges i compromís en favor de les persones més vulnerables, els més descartats i exclosos, així com en favor dels drets humans, la justícia social, el desenvolupament humà integral i la pau en el món. Tot això constitueix un autèntic referent quotidià per la nostra organització de Justícia i Pau, que acaba de complir 50 anys treball ininterromput en el nostre país.

Igualment, volem expressar la nostra enorme alegria per la vostra recent decisió de modificar el Catecisme de l’Església amb la finalitat de declarar que “la pena de mort és inadmissible per atemptar contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona humana”. Creiem, que és un pas molt valent i molt important en la doctrina social de l’Església. Justament, la promoció de l’eliminació de la pena de mort ha estat una de les grans tasques per a Justícia i Pau a Catalunya i a Espanya des de la seva creació.

Així mateix, volem agrair-vos l'impuls en favor d’una reforma de l'Església i dels organismes de la Santa Seu, orientada a fer-la veritablement missionera i portadora de l’alegria de l’Evangeli, tal com se’ns va enunciar en la seva exhortació Evangelii Gaudium.
També us agraïm l’enorme esforç de Sa Santedat en favor de la prevenció, eradicació i sanció dels casos d’abusos de caràcter sexual comesos pels membres de l’Església, així com la petició de perdó i reparació de les víctimes.

Demanem al Senyor que us continuï donant forces i il·luminant durant molts anys en el seu fecund ministeri al davant de la nostra Església.

Atenta i fidelment,

 

Eudald Vendrell, President de Justícia i Pau de Barcelona

Josep Maria Fisa, Delegat Episcopal de JiP Barcelona