El dilluns 29 d’octubre va tenir lloc als locals de Lafede.cat un acte de retorn/colenda/recull de conclusions de les activitats desplegades per la Campanya Global per reivindicar la Sobirania dels Pobles, Desmantellar el poder de les Transnacionals i posar fi a la impunitat durant la setmana de la 4a sessió sobre el Tractat Vinculant sobre empreses i drets humans que va tenir lloc a Ginebra del 15 al 19 d’octubre.

En aquest acte es va presentar el testimoni de 4 activistes defensors/es dels drets humans en els seus països, persones compromeses en la defensa dels seus territoris i en la defensa de la cultura i els drets laborals.

Pablo Fajardo, advocat del cas Chevron-Texaco, i Justino Piaguage, vinguts de l’Equador, van parlar del cas de la contaminació de la selva amazònica per part de l’empresa petrolera nord-americana, afectant milers de persones pertanyents a diferents pobles originaris d’aquelles terres des de generacions enrere. La contaminació ha afectat la seva vida, salut i supervivència material i immaterial. Tal com ho expressa Justino, autoritat del poble siekopai, tant la vida com la cultura s’han vist afectades per la degradació del seu hàbitat i per la invasió dels seus territoris per part de moltes empreses que no respecten els seus drets en cap de les esferes.

Les comunitats afectades de l’amazonia equatoriana s’han organitzat i han presentat tota mena de recursos contra l’empresa que ha destruït la selva i ha contaminat els rius. Després de 25 anys de lluita jurídica amb gran esforç i amb el suport de diferents ONG, l’empresa ha estat condemnada a aportar milers de milions de dòlars per revertir, en la mesura del possible, els danys mediambientals causats. La població local no reclama diners, sinó que demana poder viure a casa seva amb dignitat i en condicions de salubritat. Els vessaments petroliers han provocat un deteriorament considerable en la salut de les poblacions afectades, on han augmentat els casos de càncer de manera exponencial. Això no obstant, amb aquesta condemna no està tot resolt, atès que l’empresa té molts mitjans i aliances jurídiques per no complir la sentència, tal com va explicar Pablo, que està defensant les demandes de les comunitats des de fa molts anys.

Danelly Estupiñan, membre del Proceso de Comunidades Negras de Buenaventura (Colòmbia), va parlar de com la seva ciutat, creada i construïda amb esforç per les comunitats negres i camperoles per tenir un lloc on viure a la badia de Buenaventura, rica en pesca i biodiversitat, està sent transformada i en part destruïda per la construcció del port més gran de l’Amèrica Llatina de transport de mercaderies. Les instal·lacions del port s’estan ampliant constantment, amb la qual cosa s’està desplaçant sense miraments ni ofertes alternatives d’habitatge a les persones i famílies que van construir la seva ciutat guanyant territori al mar. Al mateix temps, amb la contaminació i el bloqueig dels canals que van al mar, s’ha vist afectada tota l’activitat econòmica dels pescadors artesanals que no tenen on treballar. L’afectació és tan gran que les comunitats que habiten Buenaventura s’han organitzat per la solidaritat dels col·lectius més afectats i per denunciar els plans del govern i les indústries que no respecten els habitants de la zona. Davant l’evidència de la implicació d’empreses catalanes en el projecte, de la vulneració dels drets humans i les amenaces als defensors i líders de les comunitats, el Parlament de Catalunya va dictar una resolució per crear un centre d’investigació de les actuacions de les empreses catalanes a l’exterior, amb l’objectiu de detectar les vulneracions de drets humans que s’estiguin produint i actuar sobre les empreses amb sancions. Aquest centre està en procés de creació.

El Sr. Pak Kin Wan, activista pels drets laborals de l’organització xinesa Labour Education and Service Network, va exposar l’explotació laboral dels treballadors i treballadores de la indústria tecnològica i les condicions insalubres a què estan exposats/des, treballant sense la protecció de guants ni mascaretes, per fabricar els components necessaris per als aparells electrònics, manipulant materials perillosos i contaminants. Això provoca moltes malalties que no són reconegudes com a malalties laborals. D’aquesta manera, les empreses exploten les persones fins que no poden seguir treballant, sense reconèixer-les ni protegir els seus drets a la salut, a la baixa i a la jubilació, que són vulnerats constantment i sistemàtica. A més, el fet de defensar els drets laborals i promoure l’associacionisme entre els treballadors i treballadores de la Xina, porta aparellat un gran risc que pot comportar penes de presó sense possibilitat de defensa ni recurs.

Situacions com aquestes són les que ens empenyen a organitzar-nos en xarxa i treballar conjuntament per influir en les institucions internacionals per tal que s’aprovi un Tractat Vinculant que obligui a les empreses transnacionals a respectar els drets humans. Aquest any s’ha celebrat la 4a sessió de treball pel Tractat Vinculant. És un procés llarg i costós perquè implica que els països consensuïn unes normes vinculants que obligarien les transnacionals a actuar amb respecte als drets humans i al medi ambient, i posarien fre a la impunitat amb què actuen actualment. Els països de l’òrbita occidental d’Europa, Nord-amèrica i també Rússia i la Xina, amb grans interessos en què les seves empreses transnacionals puguin actuar lliurement per tot el món, oposen unes grans resistències a l’aprovació del Tractat, pressionant també a altres països de l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia perquè no recolzin el Tractat Vinculant amb mesures efectives de control de les actuacions extraterritorials de les empreses transnacionals.

140 representants de La Campanya Global, a la qual pertany Justícia i Pau, han estat presents en les sessions del grup de treball dialogant, debatent, denunciant i presentant els testimonis dels col·lectius afectats per les actuacions de les empreses per tal de fer visible la seva realitat a causa de l’actuació extraterritorial de les empreses. Des de 2017, per part de la Campanya Global, s’ha presentat una proposta d’esborrany del Tractat amb tots els elements que es consideren imprescindibles per frenar la impunitat empresarial en l’àmbit mundial que impera en l’actualitat.

Tal com van expressar els testimonis en l’acte, sobretot els representants dels territoris afectats per les actuacions devastadores de les empreses, “defensant els seus territoris estan defensant el futur del planeta”. La contaminació mediambiental, fruit d’un desenvolupament sense control ni respecte per la vida global, està passant factura mundialment. Canvi climàtic, contaminació de les aigües, desforestació, contaminació dels mars, etc. són realitats que afecten, entre altres, a la fauna marina i per tant a l’alimentació.

Els països proclamen que les transnacionals són motor de desenvolupament i en conseqüència són imprescindibles, però per sobre de tot la ciutadania ha de ser conscient que els drets humans han d’estar per sobre de qualsevol model de desenvolupament. Defensar els drets humans és defensar una vida digna per a tothom. Això sí que és imprescindible si volem aconseguir el desenvolupament humà integral que promou el Papa Francesc en la seva encíclica Laudato Si’.

Barcelona, 30 d’octubre de 2018