Migrantes con Derechos

Compartim la nota de premsa elaborada per la plataforma #MigrantesConDerechos, de la qual Justicia y Paz España n'és part.

5 de novembre de 2018La xarxa d'Església "Migrantes con Derechos" ha comparegut avui a la Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats, a proposta del Partit Nacionalista Basc, un dels grups parlamentaris que impulsa la modificació de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana (Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març), on es debat la Ponència per emprendre la citada reforma.

En la compareixença, prevista per les 13 hores, l’advocada Maria Segurado, de Càritas Espanyola, i el P. Josep Buades SJ, del Servei Jesuïta a Migrants, exposaran les raons per les quals "Migrantes con Derechos" ha rebutjat reiteradament les devolucions sumàries que han cercat empara en la citada llei.

Com es recordava el passat 22 d’octubre en la nota difosa per la xarxa amb motiu de la devolució immediata d’almenys mig centenar de persones al Marroc des de Melilla, "Migrantes con Derechos" insisteix en la necessitat urgent que es compleixin les garanties previstes en qualsevol procediment de devolució: la identificació de cada persona, establint els mecanismes necessaris per detectar la presència de menors entre les persones nouvingudes; la verificació de les seves circumstàncies personals, com ara causes de vulnerabilitat, estat de salut, etc.; i la informació en un idioma que sigui entès per les persones nouvingudes, tant sobre la possibilitat i el procediment  per sol·licitar la protecció internacional, com sobre l'eventual procediment de devolució i els recursos disponibles contra la mateixa.

"Migrantes con Derechos" defensa un model de gestió de fronteres que vagi més enllà d’un enfocament centrat exclusivament en la seguretat i compromès amb el respecte a la vida, la integritat personal i els drets humans. És urgent superar els errors del nostre ordenament jurídic que impedeixen una política de fronteres basada en els principis humanitaris amb vies d'accés segures a les persones que fugen de la misèria i la violència als seus països d'origen.

Reitera, així mateix, la petició de derogació de la Disposició Addicional Desena de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que estableix un règim especial de rebuig a la frontera de Ceuta i Melilla.

Amb ocasió de la compareixença al Congrés dels Diputats, recordem l'exhortació del Papa Francesc davant el Parlament Europeu: “Europa serà capaç de fer front a les problemàtiques associades a la immigració si és capaç de proposar amb claredat la seva pròpia identitat cultural i posar en pràctica legislacions adequades que permetin tutelar els drets dels ciutadans europeus i de garantir al mateix temps l'acollida als immigrants”.

 
Podeu llegir la nota de premsa aquí.