Lafede 30 2

La Federació Catalana d'ONG per la Justícia Global, Lafede.cat, compleix 30 anys (1989-2019).

Aquesta federació, formada actualment per més de cent ONG catalanes, és fruit de la fusió de tres antigues federacions d'ONG (Federació Catalana d'ONG per la Pau, Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans i Federació Catalana d'ONG pel Desenvolupament), creades a partir de 1989, que han aglutinat i potenciat el treball de les entitats catalanes en favor dels drets humans, la cooperació al desenvolupament i la cultura de la pau en la nostra societat, i en l'àmbit internacional.

Aquests trenta anys de treball conjunt són una història emocionant de solidaritat i de compromís social de la ciutadania organitzada en favor d'una justícia global.

Justícia i Pau, membre actiu de Lafede.cat, va ser una de les entitats fundadores i impulsores d'aquestes tres federacions. Membres de Justícia i Pau varen presidir-ne algunes d’elles en diferents moments (Joan Gomis, Gabriela Serra, Arcadi Oliveres, Pere Ortega, Eduard Ibáñez), i l'organització hi ha participat sempre molt activament de diverses maneres (en comissions, en vocalies, en campanyes, en actes, en viatges de representació...). Actualment, a la Junta de Lafede.cat hi ha la nostra companya Núria Carulla, en nom de l’entitat.

Amb motiu de l'aniversari, Lafede.cat ha iniciat una campanya ("No serveix de res si no és Justícia Global") que vol popularitzar aquest concepte en la nostra societat. Així mateix, s'han previst alguns actes importants de celebració. En un d'ells, dimarts vinent, dia 26, hi participen l'Arcadi Oliveres (membre i expresident de Justícia i Pau, incansable com sempre) i la Gabriela Serra (també membre i actualment voluntària de presons de l'entitat).

Si feu clic aquí, trobareu el vídeo i la informació de la campanya, així com la relativa als actes de celebració d'aquest aniversari.