És conegut per tothom la tradicional insuficiència dels parcs públics d'habitatges per atendre les necessitats socials d'habitatge a Catalunya. Necessitats que, en els darrers anys, s'han multiplicat com a conseqüència de la crisi econòmica i l'atur. S'han produït milers de desnonaments per la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer o de la hipoteca. En paral·lel, a Catalunya, hi ha desenes de milers d'habitatges buits, la major part propietat d'entitats financeres (moltes d'elles nacionalitzades), que no estan complint amb la seva funció social.

Per aquest motiu, avui s'ha presentat una nova campanya, promoguda per Justícia i Pau, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya -entitats que formen part de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne-, que vol aglutinar i mobilitzar el màxim nombre d'entitats, associacions i plataformes socials, per aconseguir que el Parlament legisli per garantir l'ús social d'aquests habitatges i el Govern de Catalunya articuli les mesures necessàries per crear un parc de lloguer social suficient per atendre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Manifest