Els passats 19 i 20 d'abril, Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia organitzaren la jornada «Per un ordre mundial més just», per donar resposta a temes d’actualitat a la llum del pensament social cristià. Aquest any es dedicà a les finances, en el context actual de crisi econòmica i financera.

Les jornades varen analitzar la responsabilitat del sistema financer en la crisi, les reformes que s'haurien d'introduir per evitar noves crisis i les exigències ètiques que han de respectar les finances per contribuir favorablement a l'economia real i al bé comú. També es va tractar de les actuals iniciatives de finances ètiques dedicades a canalitzar l'estalvi en favor d'iniciatives socials i es va presentar el projecte FIARE-Banca Ètica.

Les Jornades s'emmarquen també en la campanya de Justícia i Pau sobre aquesta temàtica.

A la jornada hi participà el bisbe Mario Toso, Secretari general del Pontifici Consell Justícia i Pau des de l’any 2009, el qual parlà de la necessitat d'una reforma financera i monetària internacional (vegeu videos de les intervencions).

Arrel de la seva intervenció, Cristianisme i Justícia ha publicat un quadern en què recull la opinió de monsenyor Mario Toso sobre les finances al servei del bé comú i de la pau.