Per novè any consecutiu la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT), de què forma part Justícia i Pau, presenta l’informe sobre la situació de la tortura a l'Estat espanyol el 2012, en el qual es recullen i s'analitzen 288 situacions (casos),  en què es van produir agressions i/o maltractaments contra 851 persones (denunciants).

Aquestes xifres no coincideixen amb el nombre de causes penals obertes per tortura i/o maltractaments, ja que una mateixa denúncia pot donar lloc a una o a diverses causes, depenent de les circumstàncies. Alguns casos han estat exclosos per petició dels agredits, altres perquè la informació rebuda és insuficient o no estava prou contrastada. També cal tenir en compte que un nombre de casos de tortura i/o agressions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE) o Funcionaris d’Institucions Penitenciàries (FIIPP) no es denuncien mai, ni davant dels tribunals de justícia ni davant de cap altra instància, pública o privada, especialment per part de col·lectius com el de les persones migrants i/o preses.

La Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) és una plataforma integrada per organitzacions que lluiten contra
la tortura i en defensa dels drets humans, agrupades amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol.

Informe complet