Economia al servei de la societatEl passat 15 de novembre, Justícia i Pau vam ser convidats a comparèixer davant de la Comissió d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya. La compareixença, a proposta del Grup Socialista, tenia per objecte presentar l'Acció Concertada 2013 de la Conferència de Comissions de Justícia i Pau Europea. Aquesta Conferència és una xarxa que coordina el treball de les comissions estatals de Justícia i Pau dels països europeus i que cada any llança una Acció Concertada. 

L'Acció Concertada 2013 de Justícia i Pau d'Europa, presentada al Parlament, té com a lema "Una visió a llarg termini que posa l'economia al servei de la societat". Pretén convidar, a la llum del pensament social de l'Església, a una profunda reflexió sobre les finalitats de l'economia, a partir de les lliçons que ens ha mostrat la greu crisi econòmica i financera actual, amb les seves seqüeles de deteriorament dels serveis i prestacions públiques, dels drets socials i de les condicions laborals, atur, empobriment i exclusió social.

Amb aquesta Acció, Justícia i Pau volem fer la nostra modesta contribució a identificar i corregir les mancances i els enormes errors polítics, econòmics i també de naturalesa ètica, comesos a molts nivells, que han dut a aquesta crisi. Alhora, volem indicar alguns dels canvis profunds i radicals que, a parer de molts, caldria introduir en diferents àmbits -polític, jurídic, educatiu i cultural- a escala global, per tal d'afrontar aquests errors, evitar noves crisis i afavorir que l'economia serveixi decididament a les exigències de la justícia i del bé comú a escala global.

Un dels canvis principals que proposem són la necessitat de constituir una veritable autoritat política mundial, de caràcter democràtic, que reguli l'economia i les finances a escala internacional. Aquesta autoritat ha d'establir un nou ordre jurídic internacional sobre les finances, amb noves institucions financeres reguladores, que sotmetin a control, disciplina i transparència el sector financer, a fi de frenar l'especulació i fer-lo funcionals a l'economia real i porductiva. Això ha d'incloure, entre d'altres mecanismes, la creació d'impostos sobre les transaccions financeres internacinals i l'eliminació de paradisos fiscals.

Els representants de Justícia i Pau en aquesta compareixença al Parlament van ser Llorenç Olivé, membre de la Junta de Justícia i Pau de Barcelona, i Eduard Ibáñez, president de la Comissió estatal a Espanya i director de la de Barcelona.

Podeu veure aquí el video sencer de la compareixença.