Armes nuclearsA instàncies del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Justícia i Pau, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució sobre la Prohibició de les Armes  Nuclears. La resolució té la singularitat que ha estat aprovada per unanimitat de tots el grups parlamentaris i en el transcurs de la tramitació no ha patit cap esmena de consideració.

La resolució insta el Govern de l’Estat a que treballi en les diferents institucions internacionals i especialment a l’Assemblea General de Nacions Unides, per aconseguir que s’aprovi un Tractat internacional d’abolició de les armes nuclears, que prohibeixi la seva fabricació i ús.

Aquesta resolució s’inscriu en la Internacional Campaign to Abolish Nuclear Weapons  (ICAN), de la qual el Centre Delàs forma part. Representa un pas més de reafirmació que Catalunya té un ferm compromís en el camí del desarmament com a pas ineludible per a la consecució d’un món en pau.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau portarà aquesta Resolució al Congrés de Diputats de l’Estat espanyol, per instar a que es pronuncïi en el mateix sentit que ho ha fet el Parlament de Catalunya, amb l’esperança que també sigui ratificada i la població mundial es pugui deslliurar del perill d’una catàstrofe nuclear que representen les armes atòmiques.