Xavier Merino i Serra, membre de JP de Girona (08/10/2012)
No pot ser que hi hagi persones, naturals del país o nouvingudes, que hagin de morir de fred o de gana. No hi trobo cap justificació.
Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (11/10/2012)

El discurs religiós necessita traducció, ja que l’àgora funciona amb categories seculars, no teològiques.

Rafa Allepuz, president de JP Lleida (15/10/2012)
Abans de ser rics, hem de ser justos i equitatius. Hem de fer partícip a tota la ciutadania.
Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (22/10/2012)
Per a qui es governa a Espanya? Per a la gent o per als mercats financers?
Àlex Masllorens, col·laborador de JP (29/10/2012)

La crisi transformarà l’estructura social, cultural, econòmica, mediàtica i política d’Espanya, com a mínim tant com ho va fer la Transició. I no en sortirà un país millor.