El dret a un treball decent ha de ser i és un bé i un dret fonamental de tota persona i està vinculat directament amb la dignitat humana. Aquest dret és reconegut a l’article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans, així com a diferents tractats internacionals de drets humans, i és descrit en la declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i els Drets Fonamentals del Treball.

El treball decent no tan sols garanteix un salari decent per tal de cobrir les necessitats, sinó que aquest ha de ser just, equitatiu i no discriminatori de cap tipus, per tal d’empoderar a les persones, les famílies i els pobles. Tanmateix és important poder treballar en unes condicions laborals dignes, on no hi hagi lloc per la precarietat, ni laboral ni personal i on tothom que treballa tingui dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis interessos, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.

En definitiva, el treball decent significa: igualtat, ingressos justos, condicions laborals segures i sobretot dignitat.

 

Objectiu de la campanya

És per això que amb la campanya pel dret a un treball decent, iniciada el 2014, Justícia i Pau vol contribuir a una immensa mobilització en favor d’un pacte social i polític que posi les bases d’una economia que recuperi el valor del treball humà i promogui la creació de treball decent per a tothom. És a dir un treball inclusiu i sense cap tipus de discriminació.

 

Què fem?

Treballem per aconseguir crear més consciència social i una visió global, ja que el problema del treball no es quelcom solament local o nacional. L’atur i el treball precari, insegur i perillós, l’explotació laboral, en particular l’explotació de les dones i l’explotació infantil són mals gravíssims a escala global.

En aquest sentit, treballem (amb debats, conferències, publicacions, contactes amb associacions empresarials i sindicals, entrevistes amb dirigent polítics…) per promoure la creació d'una opinió pública que contribueixi a exigir mesures i polítiques locals, nacionals i internacionals que incloguin la promoció del treball decent.

Per aconseguir-lo apostem per la formació i qualificació laboral, la innovació, l’autoocupació, el suport a la petita i mitjana empresa i al món rural, la garantia de la paritat salarial entre homes i dones, la no discriminació, el suport als joves, la inserció laboral, les iniciatives d’economia social i solidària, el cooperativisme, el desenvolupament sostenible i la recerca de fórmules viables per distribuir millor el treball disponible.

Documentació relacionada

Crida de Justícia i Pau de Catalunya: Cal garantir el dret a un treball decent - 30 de novembre de 2015

Acte pel dret a un treball decent de Justícia i Pau i la Pastoral Obrera - 26 de novembre de 2015

Jornades Anuals de Justícia i Pau d'Espanya "Pel dret a un treball decent" - 10, 11 i 12 d'abril de 2015