COMUNICATS

Comunicat de Justícia i Pau de Catalunya davant el judici de l'1-O

A continuació podeu llegir el comunicat elaborat per Justícia i Pau Catalunya amb motiu del judici contra els dirigents polítics i socials catalans.

COMUNICAT JUSTÍCIA I PAU CATALUNYA

Justícia i Pau anuncia la seva intenció de fer un seguiment del desenvolupament del judici contra els dirigents polítics i socials catalans. Reclama el respecte de les garanties processals pròpies d’un Estat democràtic i de dret i manifesta greus dubtes que en aquest moment es donin totes les condicions necessàries per a un judici just.

Davant l’imminent inici del judici oral en el Tribunal Suprem en la causa que segueix contra els membres del Govern de la Generalitat, altres càrrecs electes i dirigents socials catalans, Justícia i Pau de Catalunya vol manifestar:

 1. Com a entitat defensora dels drets humans, anunciem la nostra intenció de fer un seguiment acurat i en profunditat del desenvolupament del judici, a fi de vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les persones acusades.
   
 2. Esperem que en la celebració del judici es garanteixin plenament totes les garanties penals i processals pròpies d’un Estat democràtic i de dret, d’acord amb els estàndards propis dels països de la Unió Europea, així com el ple respecte de la dignitat i els drets humans de les persones acusades.
   
 3. No obstant això, considerem que el procés penal seguit fins a aquest moment no garanteix el respecte del dret a un judici just, a causa de les irregularitats de la instrucció judicial, la situació d’empresonament injustificat que pateixen els acusats, el fet que el tribunal que ha de jutjar no es correspon amb el jutge predeterminant per la llei, ni ofereix, per la seva composició, les aparences mínimes d’independència i imparcialitat, ni permet l’accés a una segona instància. 
   
 4. Considerem també preocupants en aquest sentit els criteris utilitzats pel Tribunal en l’admissió dels testimonis i proves presentades i la denegació de l’assistència d’observadors internacionals, així com les condicions amb les quals hauran de seguir el procés els empresonats, sotmesos a llargs desplaçaments, amb un horari intensiu i amb poc temps per preparar i seguir el judici amb les seves defenses.
   
 5. Fem una crida per tal que les sessions del judici oral s’orientin en tot moment a l’esclariment ple de la veritat. L’existència de relats ja preestablerts en l’opinió pública i en instàncies polítiques i judicials no ajuda a assolir la recerca de la veritat dels fets ocorreguts. D’altra banda, tal com hem manifestat en diverses ocasions, considerem que les acusacions formulades distorsionen greument la realitat i haurien de ser revisades, atès que no es pot imputar absolutament cap acte violent als acusats.
   
 6. Esperem i confiem que els mitjans de comunicació que tenen la responsabilitat ètica de contribuir a la recerca de la veritat, a partir del contrast de notícies i parers tot respectant sempre els seus codis deontològics, informaran del judici amb la màxima objectivitat.
   
 7. Un cop més volem afirmar que és indispensable que es reforcin els camins del diàleg i la negociació política, adreçats a assolir una solució justa al conflicte existent i a la preservació de la convivència en l’interior de la societat catalana i entre aquesta i el conjunt de la població de l’Estat. Amb aquesta finalitat, no es pot renunciar a l’ajut de mediadors que ajudin a detectar els punts comuns entre les parts i aproximar les seves posicions. Justícia i Pau reitera el seu compromís per tal de contribuir a la creació d’iniciatives de diàleg, negociació i mediació.

Barcelona, 11 de febrer de 2019

Descarregar comunicat