NOTÍCIES

Crida Banca Armada: Juntes d'accionistes 2019

Un any més, les entitats involucrades en la Campanya Banca Armada participarem en les juntes generals d'accionistes de les cinc principals entitats bancàries de l'Estat -BBVA, Bankia, Banc Sabadell, Caixabank i Banco Santander- per denunciar les seves polítiques d'inversions en empreses d'armament. Ja coneixem les dates per les juntes d'accionistes en les quals hi participarà la campanya i tal com us vam anunciar, us n'informem. Les dates són:

BBVA: 15 de març.
Bankia: 22 de març.
Banc Sabadell: 28 de març.
Caixabank: 5 d'abril.
Banco Santander: 11 d'abril.

L'objectiu de la campanya és denunciar les polítiques d'inversions d'aquestes entitats en empreses d'armament. Per fer-ho, necessitem que persones amb accions d’aquests bancs però crítiques amb les seves pràctiques cedeixin el seu vot perquè puguem parlar en el seu nom i explicar davant de tothom la col·laboració d'aquestes entitats amb el negoci de la guerra.

Per cedir el teu vot a la campanya, cal enviar el targetó de delegació de vot signat per correu postal a C/Bisbe Laguarda 4-6, 08001, Barcelona, sense omplir el nom de la persona que hi assistirà, ja que encara s'han de confirmar els membres de la campanya que estaran presents a cadascuna de les juntes d’accionistes. La delegació de vot original signada ens haurà d'arribar 10 dies abans de la junta d'accionistes del teu banc com a data límit.