NOTÍCIES

Assemblea General de Justícia i Pau 2021

El passat 18 de maig va tenir lloc l'Assemblea General ordinària de Justícia i Pau 2021, màxim òrgan de l'entitat. Enguany, la situació sanitària ens ha portat a tornar a fer la reunió per videoconferència, tal com ja va succeir l'any passat.

L'Assemblea va aprovar la memòria econòmica auditada i la memòria d'activitats de 2020, tot recordant les persones membres i amigues de l'entitat que han mort des de la darrera reunió, molt especialment l'Arcadi Oliveres. Va aprovar també el pla de treball i pressupost de l'exercici en curs, que tenen en compte les dificultats derivades de la situació sanitària i sempre d'acord amb els quatre eixos d'orientacions estratègiques aprovats per l'Assemblea el 2017: desenvolupament humà integral, drets humans, justícia restaurativa i cultura de pau.

Es va aprofitar per agrair al director sortint, l'Eduard Ibáñez, tots els seus anys de servei a l'entitat amb el millor desig de bona fortuna per la nova etapa professional que engega. L'Eduard, per la seva part, va reiterar el seu agraïment per haver pogut servir a l'entitat, primer sota la presidència de l'Arcadi Oliveres, i des de 2014, la de l'Eudald Vendrell, i va expressar el seu desig de continuar col·laborant com un membre més de l'associació.

Tanmateix, el director entrant, en Miquel Torres, ens va poder acompanyar i presentar, tot posant-se al servei de la tasca que Justícia i Pau realitza.

L'Assemblea va acordar també renovar per un nou període de quatre anys el mandat de la vicepresidenta, Maria Bargalló. De la mateixa manera, es va aprovar encarregar al Quim Cervera i la Mercè Basté la responsabilitat de l'acollida, integració, seguiment i formació del voluntariat de l'associació, en coordinació amb l'equip tècnic i les persones responsables dels eixos. 

Amb la sensació que les forces, les il·lusions i les ganes de continuar amb la feina segueixen vives i plenes d'esperança, es va donar per conclosa l'assemblea d'aquest any.