Equip d'Incidència en Drets Humans
COMUNICATS

Carta oberta al Govern d'Iran

Justícia i Pau Barcelona observa amb profunda preocupació les recents mesures del govern iranià sobre la comunitat religiosa Bahá'í, als quals es criminalitza per la seva fe i se’ls acusa de delictes contra la seguretat nacional. 

Fets i antecedents 

Després de la Revolució Islàmica de 1979, el govern nacional de l'Iran ha promogut una sèrie d'actes de discriminació i assetjament judicial cap als fidels de la fe Bahá'í pel fet de ser incompatible amb la religió oficial de l'Estat. Cal ressaltar que la fe Bahá'í o bahaisme neix a l'Iran com a religió monoteista a mitjan segle XIX. No obstant això, la nova Constitució no reconeix el bahaisme com a creença religiosa. El govern limita als ciutadans el dret a la llibertat de culte, malgrat ser un estat que parteix del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el qual, en el seu article 18, estableix la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

Les mesures adoptades pel govern iranià han cridat recentment l'atenció internacional, ja que, a la ja coneguda persecució religiosa, se li sumen ara acusacions d'espionatge a favor d'Israel i altres estats estrangers, promovent d'aquesta manera el bahaisme com a delicte contra la seguretat nacional. 

El fet anterior ha donat lloc a un desplegament de mesures complexes que van des de violacions de domicili, detencions arbitràries, demolicions d'habitatges i expropiacions de terres per tot el país que es resumeixen a continuació:

  • El 14 de gener de 2009, agents del Ministeri d'Intel·ligència Iraniana van detenir en les seves respectives cases, situades a Teheran, el Sr. Aziz Samandari, la Sra. Jinous Sobhani i els senyors Shahrokh Taef, Payam Aghsani i Didar Raoufi. A més de violar les cases de dotze bahaistes més, els agents de seguretat van confiscar portàtils, llibres i fotografies que contenien informació religiosa. [1] 
  • Des de 2016, les autoritats executen processos per a apropiar-se de béns de persones bahaistes a Roshankouh amb el pretext que han envaït paratges protegits. A conseqüència de les recents confiscacions, s'ha privat almenys 18 agricultors bahaistes del seu mitjà de vida. [2]
  • El 13 d'octubre de 2020, en el llogaret d'Ivel, ciutat de Sari, es va ordenar l'expropiació de 27 famílies d'agricultors bahaistes.
  • En 2021, les autoritats van demolir dues cases de bahaistes que estaven en construcció i van confiscar aproximadament una hectàrea de terra que era el mitjà de vida de dues famílies d'agricultors. [3]
  • El 25 de juny 2022, un tribunal d'apel·lació va confirmar una decisió que autoritzava la confiscació de 18 propietats bahaistes a la província de Semnán adduint que els seus propietaris eren figures destacades de la perversa secta Bahá'í, que “es dedica a activitats il·legals i espionatge en benefici d'estrangers”.
  • El més recent dels fets va ocórrer el 31 de juliol de 2022, quan agents del Ministeri d'Intel·ligència Iraniana van aplanar i confiscat en diverses ciutats de tot el país desenes de propietats de persones bahaistes i han detingut almenys 30 membres de la comunitat per raó del seu credo. Les autoritats han sotmès un nombre encara més gran de persones a interrogatoris (almenys 70 persones) o les han obligat a portar turmelleres electròniques. El Ministeri d'Intel·ligència va anunciar l'1 d'agost que les persones detingudes eren “membres principals del partit d'espionatge Bahá'í” (Amnistia Internacional).

L'anterior recompte agrupa una sèrie de denúncies exposades per diferents organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacional, l'Organització Mundial Contra la Tortura, la Federació Internacional pels Drets Humans, Justícia i Pau, entre d’altres, les quals rebutgen aquests actes de discriminació i assetjament judicial que tenen com a únic fonament l'existència d'una creença religiosa diferent de l'oficial. 

L'estat iranià ha considerat en diferents ocasions i de manera pública els ensenyaments Bahá'ís com a incompatibles amb la creença islàmica tradicional, arribant a restringir als seus practicants drets bàsics, com l'accés al treball en institucions públiques, beneficis estatals, drets i llibertats civils i l'accés a l'educació superior de centenars de joves. [4] 

Ara bé, per si el que s’exposa anteriorment no fos suficient, preocupa en gran manera la proliferació de grups extremistes, com el moviment Houthi, el qual manté el control de la capital del país i considera que les persones que professen la religió Bahá'í són "apòstates", un crim castigat amb la pena capital. Amnistia Internacional ha documentat desenes de casos de procediments legals injustos i tortures cap als Bahá'í i presumeix de casos d'execucions extrajudicials. 

Justícia i Pau rebutja aquests actes de criminalització i persecució judicial contra la comunitat Bahá'í a l'Iran i en general contra qualsevol manifestació de la llibertat de pensament, d'expressió i de religió. Per tot això, sol·licitem de manera urgent a les institucions internacionals, governamentals i no governamentals a condemnar i denunciar els fets arbitraris del govern de l'Iran sobre la comunitat Bahá’i que contrarien qualsevol idea de pau i acceptació de l'altre, evidenciant clarament un problema d'intolerància i desconeixement del valor de la vida, la dignitat humana, la lluita contra la desigualtat, la plena realització dels drets humans i la justícia.

Instem de manera particular el govern iranià a garantir el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de la comunitat Bahá'í i altres grups religiosos, de conformitat amb els instruments internacionals de drets humans ratificats pel país.

Finalment, fem una crida a les autoritats públiques per posar fi a tot acte de persecució, criminalització, expropiació, detenció arbitrària, tortura, violació de domicili, entre altres, que tinguin com a causa la manifestació de les llibertats individuals i col·lectives, especialment les vinculades amb la llibertat ideològica, religiosa i de consciència de tots els éssers humans al país. 

Justícia i Pau Barcelona
Setembre de 2022

-------------------

1 Disponible a: Organización Mundial Contra la Tortura, consultado el 31 de ago. de 22, UR: https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/five-members-of-the-bahais-community-detained-incommunicado-fear-for-safety
2 Disponible a: Amnistía Internacional, consultado el 31 de ago. de 22, URL: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/iran-stop-ruthless-attacks-on-persecuted-bahai-religious-minority/
3 Ídem.
4 Disponible a: Federación Internacional por los Derechos Humanos, consultado el 31 de ago. de 22, URL: https://www.fidh.org/es/region/asia/iran/iran-documento-filtrado-revela-planes-de-intensificar-la-represion