COMUNICATS

Comunicat de Justícia i Pau de Catalunya davant les eleccions del 28 d'abril

A continuació podeu llegir el comunicat elaborat per Justícia i Pau Catalunya amb motiu de les pròximes eleccions generals del 28 d'abril.

 

COMUNICAT JUSTÍCIA I PAU CATALUNYA

Com és costum en cada convocatòria electoral, Justícia i Pau de Catalunya desitgem compartir les nostres percepcions sobre la situació social i política actual.

  1. Constatem que aquestes eleccions tenen lloc novament en unes circumstàncies d'excepcionalitat molt preocupants, que fan difícil una contesa electoral justa i equitativa. Alhora impedeixen dedicar la necessària atenció política als col·lectius socials més vulnerables. Ens referim al fet que els líders polítics i candidats d’algunes de les principals forces polítiques catalanes es troben des de fa més d’un any i mig en situació d’empresonament injustificat sense condemna judicial, o bé fora del país degut a ordres detenció contra ells, en el marc d’un procés judicial que vulnera greument garanties processals essencials en un Estat de dret, i sobre la base acusacions que no tenen fonament jurídic seriós2. Aquestes acusacions suposen la criminalització de conductes emparades en drets i principis fonamentals en una democràcia, com són les llibertats d’expressió, reunió, participació, ideològica, així com el pluralisme polític i l’autonomia política de les cambres de representació ciutadana3.
     
  2. És per això que reiterem un cop més l’exigència de l’alliberament immediat d’aquestes persones, així com la nostra convicció que el conflicte polític que vivim no es resoldrà amb l’aplicació coactiva de la llei ni amb les actituds o discursos de confrontació. Tampoc no es pot imposar una unitat política estatal que no gaudeix del suficient consens ciutadà o que es molt majoritàriament rebutjada en amplis territoris i en el si de comunitats culturals o lingüístiques. És doncs absolutament indispensable i urgent que es promoguin amb fermesa i s’iniciïn els camins del diàleg veritable, sincer i sense condicions, així com de negociació política seriosa entre totes les institucions i actors implicats, adreçats a assolir una solució justa, democràtica, duradora i respectuosa dels drets humans, que gaudeixi d’un ampli consens i que afavoreixi la convivència i el bé comú.
     
  3. Creiem indispensable un nou estil de fer política que fugi de la crispació i la confrontació estèril. Que desterri la demagògia i les fake news. Que no situï els projectes exclusivament identitaris per davant les greus problemàtiques socials que pateixen molts dels ciutadans del nostre país i d’arreu del món. Que eviti fer servir “Catalunya” de pantalla per no afrontar de debò les exigències d’enfortir els principis i drets fonamentals d’una societat democràtica.
     
  4. Expressem la nostra crida i la nostra esperança per tal que la nova configuració de les Corts Generals i del Govern d’Espanya, permetin construir acords per fer front eficaçment als enormes desafiaments socials i polítics que vivim. Capaços de promoure veritablement el bé comú, els drets humans, la convivència, la cultura de la pau, l’acollida i integració social de les persones immigrades i una ecologia integral, així com oferir una atenció preferencial als col·lectius que pateixen la pobresa, la inseguretat, la manca de treball o habitatge, l’exclusió, la discriminació o la persecució, en el marc d’un desenvolupament humà integral de tota la família humana5.

 

Justícia i Pau de Catalunya
Barcelona, 24 d’abril de 2019

 

---------------------------------------------------------------------------

[1] Nota de Justícia i Pau Catalunya de 14/12/2017 amb motiu de les eleccions al Parlament de desembre de 2017. 
[2] Nota de Justícia i Pau de Catalunya de 26/3/2018.
[3] La manca de fonament de les acusacions i la violació de drets i garanties ha estat posada de manifest per nombrosos experts, així com diferents ONG i institucions independents nacionals i internacionals (Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, Tribunal Federal Schleswig-Holstein de la República Federal Alemanya, Amnistia Internacional, International Organisation Against Torture, Federació Internacional de Cristians contra la Tortura, Front Line Defenders, Human Righst Watch, Síndic de Greuges de Catalunya...).
[4] Vegeu Notes de Justícia i Pau de Catalunya de 22/6/2016, 14/12/2017, 26/3/2018 i 12/2/2019.
[5] Vegeu Nota completa de Justícia i Pau de Catalunya de 22/6/2016 en ocasió de les eleccions a Corts de 26 de juny de 2016.