Joan Maria Raduà Hostench
NOTÍCIES

Dia Mundial de la Justícia Social

El 20 de febrer és el dia dedicat per les Nacions Unides a la Justícia Social.

El 26 de novembre de 2007 l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir que cada 20 de febrer se celebri el Dia Mundial de la Justícia Social.

En la Resolució adoptada aquell dia per l’Assemblea General es feia ressò del camí recorregut des de la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Social celebrada a Copenhaguen l’any 1995 i també es mostrava la gran tasca –aleshores, i encara ara- pendent per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Posteriorment, l’any 2015 les Nacions Unides van ampliar i actualitzar aquests Objectius fixant uns renovats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en els que la Justícia Social hi juga un paper fonamental.

Tal com va dir l’Assemblea General l’any 2007 en instaurar aquesta celebració, el desenvolupament social i la justícia social són indispensables per aconseguir i mantenir la pau i la seguretat entre les nacions. D’igual manera la pau i la seguretat no es poden assolir si no es respecten els drets humans. En aquell moment també les Nacions Unides van destacar que encara existien greus problemes com la pobresa, l’exclusió, la desigualtat, les crisis financeres o la inseguretat. Enguany aquests problemes s’han agreujat per la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID.

Avui, quan encara estem en camí i queda molt treball per poder donar compliment a l’Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, el calendari altre cop ens convoca per celebrar la diada dedicada a la Justícia Social.

En un món on perduren les guerres; on milions de persones es veuen obligades a fugir de casa seva; on la misèria continua; on el medi ambient es veu amenaçat per interessos econòmics; on la discriminació per motius de sexe, raça, creences o per altres motius perdura; on la pandèmia està agreujant les diferències... Amb una humanitat sotmesa a tot aquest panorama sembla que hi hagi poc a celebrar i que la Justícia Social sigui un somni o una quimera. Davant d’aquests drames, no ens podem permetre caure en el desànim ni en la indiferència. No ens podem rendir. Cal impulsar el somni de la Justícia. 

Igualment aquest ideal de Justícia no es pot posposar. No ens podem permetre ajornar o deixar per més endavant les accions que ens portin a reduir les injustícies. La crisi de la COVID-19 no ens pot fer reduir la nostra mirada i limitar les nostres accions per acotar-les al nostre entorn més proper. Això no és un “sálvese quien pueda” o un “nosaltres primer i després, si podem, la resta”. D’aquesta pandèmia cal sortir-ne junts. Per això la festivitat de la Justícia Social ens serveix per recordar que la Justícia ha de ser universal i que tots estem cridats a construir-la.

La solidaritat i la fraternitat ens han d’esperonar. La solidaritat com diu el Papa Francesc “és una paraula que expressa més que alguns actes de generositat esporàdics. És pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tots sobre l’apropiació dels béns per part d’alguns. També és lluita contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la falta de treball, de terra i d’habitatge, la negació dels drets socials i laborals ...” (Fratelli Tutti 116).

Ens cal actuar localment amb una mirada global, com ens mostra el Papa Francesc, per fer possible la veritable Justícia que reclama la dignitat de cada persona. 

Tots podem actuar en el nostre entorn més proper promovent la solidaritat i la fraternitat. La Justícia Social es construeix amb petites accions. També podem incidir a escala global. Hi ha moltes maneres de fer-ho, per exemple: escoltant i acompanyant a les persones més desfavorides o necessitades del nostre entorn familiar o del barri; reduint el nostre consumisme o fent compres de productes de proximitat o de comerç just; adoptant mesures d’estalvi energètic; denunciant les injustícies; demanant als nostres governants que facin el possible perquè els països més desafavorits puguin disposar quan abans de la vacuna de la COVID o que es plantegin seriosament la condonació del deute a aquests països, etc. Actuem localment amb una mirada global.

Per això, en moments d’incertesa i de desesperança com els actuals, quan les adversitats ens poden portar a caure en el desànim, en l’individualisme o en un excés de localisme, encara tenen més sentit les diades que ens recorden que la Justícia Social l’hem de construir entre totes i tots per fer-la realitat per a tothom. 
 

Joan Maria Raduà Hostench
Membre de l'eix de Drets Humans