Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos
NOTÍCIES

L'Equador: Important amnistia a 268 persones defensores de drets humans i de la natura

Justícia i Pau celebra els fets relatats a continuació perquè defensar els drets humans i els drets de la naturalesa en protestes socials, és un dret en si mateix. 
 

A principis del mes de març, l'Assemblea Nacional de l'Equador va atorgar l'amnistia a 268 persones processades per participar en protestes socials o en la defensa dels drets de la naturalesa. L'Observatori per a la Protecció dels Defensors de Drets Humans (FIDH-OMCT) acull aquesta decisió i reconeix l'amnistia com un acte de l'Estat equatorià dirigit a implementar una política efectiva de reconeixement i protecció de les persones defensores de drets humans al país i cessar la seva criminalització.

El 10 de març de 2022, l'Assemblea Nacional de l'Equador va concedir l'amnistia a 268 persones, entre elles persones defensores de l'aigua, la naturalesa, dels drets dels pobles indígenes i activistes. Totes elles havien estat processades per la seva participació en protestes socials o en la defensa de drets de la naturalesa, o per protestar en contra de projectes que afecten les seves terres i territoris i la naturalesa. Amb la decisió de l'Assemblea Nacional, acolliment amb satisfacció per les comunitats indígenes equatorianes, es posa fi a la criminalització d'aquestes persones.

De les 268 persones amnistiades, 60 eren judicialitzades per exercir el dret a la resistència i la protesta social en el marc de les protestes d'octubre de 2019, que es van iniciar amb l'aixecament indígena contra la política econòmica del Govern; 153 són persones defensores dels territoris comunitaris; 12 havien estat criminalitzades per qüestions relacionades amb l'administració de justícia indígena; i les altres 43 són defensores de la naturalesa. L'Observatori subratlla que totes  aquestes persones tenen un paper essencial en la preservació i protecció de la naturalesa i de les terres indígenes i no degueren haver estat criminalitzades per la seva acció de defensa de drets. Per això, és legítim considerar que es tracta d'una amnistia de delictes polítics, autoritzada en el numeral 13 de l'article 120 de la Constitució equatoriana, perquè les reivindicacions de les persones defensores no eren per a protegir un interès individual, sinó buscar protegir drets col·lectius. L'Estat degué escoltar-les i atendre els seus reclams col·lectius vulnerats.

En aquest sentit, l'Observatori recorda que, a l'Equador, no sols estan reconeguts els drets col·lectius dels pobles indígenes als seus territoris i formes de vida, sinó també els drets de la naturalesa (articulo 71 de la Constitució Nacional) i, per tant, els drets al fet que la naturalesa tingui defensors i defensores. Per això l'Estat té l'obligació de garantir el seu treball, de manera individual i col·lectiva.

L'Observatori celebra la decisió de l'Assemblea Nacional de l'Equador com una manifestació de la voluntat popular representada en la majoria d'aquest Òrgan, de reconèixer la indeguda criminalització de les persones defensores de drets humans, i per això urgeix a les autoritats a posar fi a l'ús abusiu i persistent del dret penal, a la fustigació, a l'estigmatització i a la judicialització en contra de les persones defensores dels drets humans i de la naturalesa.

L'Observatori fa una crida a les autoritats equatorianes a actuar conforme al dret nacional i internacional, i a continuar prenent les mesures necessàries per a implementar una efectiva política de reconeixement i protecció de les persones defensores dels drets humans i de la naturalesa a l'Equador.