NOTÍCIES

El Fons d’habitatges de lloguer social ampliarà el seu estoc de pisos

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la Plataforma pel dret a un habitatge digne (de la qual Justícia i Pau n'és membre), la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya i Caixabank es van reunir, el passat 8 de juny, per fer seguiment del Fons d'habitatge de lloguer social i establir línies de treball conjuntes. Un dels principals reptes que han assumit és ampliar l'estoc de pisos de lloguer social, que a dia d'avui ja són un 30.000.

En aquesta ocasió també hi va estar present, per primera vegada, BuildingCenter, filial immobiliària 100% del grup CaixaBank. Els integrants del Fons d'habitatges de lloguer social van acordar que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que actualment té 16.197 sota la seva tutela dels 29.733 que conformen el Fons, s'ha d'ocupar d'elaborar els protocols corresponents al procediment per exigir les obres necessàries per al compliment dels requisits d'habitabilitat dels habitatges així com el procediment sancionador per manca d'ocupació en cas d'habitatges buits. A més a més, també es farà un seguiment cada mig any per veure l'evolució del Fons.

Pel que fa a les subvencions per a entitats públiques locals que gestionen habitatges adscrits al Fons, la previsió és que aquestes es convoquin al mes de setembre. En aquest sentit es va acordar que l'Agència hauria de continuar fent la tasca informativa amb els ajuntaments perquè posin habitatges al Fons i es puguin acollir a aquesta subvenció.

Un instrument per articular les polítiques d’habitatge social

El juny de 2015 es va signar un conveni per constituir el Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials. S’integren en el fons els habitatges públics de la Generalitat, dels Ajuntaments, els habitatges de les borses municipals de lloguer, els habitatges d’inclusió i els habitatges de les entitats financeres que han estat cedits fins el moment a les administracions. Els habitatges han de ser adjudicats per un període de 5 anys i el preu del lloguer ha de ser almenys d’un 20% inferior al preu de mercat.

L’acord inclou també un compromís anual per incrementar el fons de lloguer, destinat a polítiques socials i el compromís de no realitzar desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat residencial, tant si es tracta de procediments hipotecaris com d’impagaments de renda.