PUBLICACIONS

La salut mental en el sistema penitenciari català. Visió de conjunt i reptes.

Autoria: Genís Costa, Marc García, Eva Gutiérrez, Eduard Ibáñez, Laura Lao, Blanca Melloni, Andrea Roig, Núria Sastre, Tania Sueiro i Marc Viu.

Any de publicació: 2022

Descripció: Aquest treball posa el focus en una situació que afecta moltes de les persones recluses de Catalunya: com es reflecteix en l’estudi, la majoria d’aquestes pateixen problemes significatius de salut mental; des d’ansietat i depressions, passant per addiccions a drogues o alcohol, fins a trastorns psíquics greus.

L’estudi examina l’estat de la salut mental en els centres penitenciaris catalans, les condicions de vida i el tractament mèdic i penitenciari que reben les persones amb patologies mentals.

El propòsit principal d’aquest, és afavorir una reflexió sobre la necessitat d’una atenció adequada a les persones amb problemes de salut mental, respectuosa de la seva dignitat humana i que promogui el seu benestar i desenvolupament.

El document s’emmarca dins de la campanya Radar de Privilegi Zero, sent aquest el primer informe de privilegi zero que publiquem.