C. Arias
NOTÍCIES

La tasca que fan els voluntaris no la pot fer l’administració

Vulnerabilitat, estigmatització social o deficiència per part de les administracions públiques, són algunes de les situacions a les quals s'enfronten les persones que surten de la presó. Moltes d'aquestes situacions, entre altres, són les que podem trobar al llibre "Sortir de la presó: una aventura incerta" de Justícia i Pau i l'editorial Icària, escrit per Xavier Badia, Juli de Nadal, Roser Garcia i Irene Montferrer, membres del voluntariat de presons de la nostra entitat.

En la presentació del llibre, que va tenir lloc el passat 1 de desembre, de manera telemàtica, hi van participar Anna Monjo, editora d'Icària editorial; Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau; Juli de Nadal i Roser Garcia, autors; i Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau i prologuista del llibre. L’acte va comptar amb la moderació de la periodista Georgina Castillo.

Després d'una breu presentació dels participants, la periodista va entrar en matèria resumint el contingut del llibre i destacant la feina del voluntariat a l'hora d'acompanyar les persones internes en la sortida definitiva de la presó.

Segons les paraules del director de Justícia i Pau, el llibre es va escriure en el marc del grup "Suport". Una iniciativa que va néixer fa tres anys amb l'objectiu de recolzar i acompanyament als interns en la seva sortida de la presó. A més E. Ibáñez va destacar, aquest moment del procés de reinserció, com el més rellevant, i on el sistema actual no dóna resposta suficient per culminar amb èxit el cicle de reinserció. També va destacar que "la tasca que fan els voluntaris no la pot fer l'administració. Són una peça essencial en la lluita contra la marginació per poder superar-la. Estableixen una relació de persona a persona.”.

Totes les persones participants del col·loqui van coincidir en assenyalar la precarietat i el desempara com a elements als quals s'enfronten les persones internes en la seva sortida del centre penitenciari. A aquesta situació s'ha d'afegir l'estigma que porten a sobre pel fet d'haver passat per la presó. Per això, Anna Monjo va explicar la necessitat de publicar aquest llibre amb el fi d'apropar a la ciutadania la realitat i complexitat del tema, per tal de crear consciència social. Per aquest motiu l'editorial Icària, afí a temes de sensibilitat social, va trobar interessant el projecte des d'un primer moment.

Durant l'acte es va posar en relleu la tasca que realitza el voluntariat destacant les seves funcions de suggerir, informar i donar suport als exreclusos perquè comencin a adquirir responsabilitat i puguin començar a prendre decisions, ja que com va apuntar Juli de Nadal, quan són interns només han de complir amb les regles establertes pel sistema.

Un altre aspecte on hi va haver consens va ser a la crítica a l'actual Llei d'Estrangeria i a l'existència dels CIE com a elements poc funcionals dintre d'un sistema penitenciari ple de falles i sense una xarxa correctament informatitzada. En aquest sentit, una de les solucions propostes per Arcadi Oliveres, exdirector de Justícia i pau, implica aplicar el principi de subsidiarietat. És a dir, donar més competències als ajuntaments en la gestió en comptes de les Comunitats Autònomes o el Govern Central.

Posteriorment es va obrir un torn de preguntes on les persones que seguien l'acte, de manera virtual, van poder plantejar els seus dubtes respecte al que s'estava exposant. També els assistents van aprofitar aquest canal per felicitar els autors per la tasca que realitzen i per la publicació del llibre.

Finalment la periodista va concloure l'acte oferint el darrer torn d'intervenció a cadascú dels participants, qui van oferir una breu reflexió sobre la situació, i per altra banda va agrair l'assistència a les persones que hi havien seguit l'acte.

Carlos Arias

 

Podeu recuperar l’acte sencer aquí:

image de l'acte