NOTÍCIES

“Les persones sàvies i santes han viscut en harmonia amb la natura i les seves espiritualitats”

El passat 20 i 21 de novembre va tenir lloc la Jornada Anual de la XIP (Xarxa Interreligiosa per la Pau) sota el títol “Ecologia, Espiritualitat i Pau".

El primer dia de la jornada, el divendres 20, després de la presentació inicial per part de la Dolça Balil -membre de la Federació de Famílies per a la Pau i la Unificació Mundial-, els participants vam poder veure i gaudir de l’espectacle “La Mama dels arbres”. Aquesta representació, que es va poder seguir de manera on-line, tracta sobre la que va ser la Premi Nobel de la Pau del 2004: Wangari Maathai. La companyia “Fes-t’ho com vulguis” va saber transmetre el seu missatge amb una senzilla i tendra bellesa i amb una gran transparència didàctica.

La jornada va continuar el dissabte al matí. Després de la benvinguda a les persones assistents, a càrrec de la Marta Matarin -de l'Associació Brahma Kumaris- es va continuar amb uns minuts de silenci. Tot seguit, es va passar a la ponència del doctor en biologia ambiental Josep M. Mallarach, presentat per Quim Cervera -coordinador de la XIP i membre de Justícia i Pau i d’AUDIR.

La ponència va insistir en la importància d’entendre que estem vivint en una crisi global sistèmica, de la qual la Covid és un aspecte, i que les causes de la desigualtat social i de la depredació greu de la natura són les mateixes: un sistema que va destruint la natura i la humanitat, sobretot després de la industrialització i de l’occidentalització del món. Ens va recordar que la terra té una autoregulació limitada i l‘estem desbordant. El ponent va afirmar que la vida i la terra són un do i que, per tant, les hem de respectar i cuidar perquè tots en tenim una gran una responsabilitat. També va apuntar que les persones sàvies i santes han viscut en harmonia amb la natura i les seves espiritualitats, arrelades en les grans savieses de la humanitat. Aquestes savieses poden servir com a bones aportacions per afrontar la crisi profunda que vivim. La visió del món que dona lloc a unes creences, que a la vegada fonamenten uns valors i unes actituds, és el que cal canviar. En aquest punt és on l’espiritualitat pot tenir un gran paper. Mallarach també va remarcar la necessitat de la coherència, de la recuperació de la vida contemplativa, de l’actitud reverencial, de l’austeritat, de l’agraïment del do rebut i de la humilitat en la nostra vida personal, familiar, associativa i en les comunitats de cada creença.

Després de la seva intervenció, les persones participants van poder establir un diàleg molt ric amb el ponent, amb unes preguntes i aportacions molt interessants i unes respostes que van ajudar a concretar, sobretot en la pràctica, el que s’havia anunciat en la ponència.

A continuació es va dividir els assistents en els grups de treball següents:

  1. Una nova miradarelacionar crisi social (justícia social), crisi mediambiental (justícia ecològica) i moviment per la construcció de la pau al món, moderat pel Pare Alfons -de l'Església siroantioquena- i Elisabeth Lheure -de la comunitat Bahà'í de Barcelona- recollint les aportacions.
     
  2. Nous estils de vidagenerar processos de canvi en les comunitats i propiciar nous estils de vida en els membres de cada comunitat religiosa o espiritual. Promoure una espiritualitat amb contingut ecosocial i de pau, sobre la qual vincular els canvis de mentalitat necessaris, moderat per Dolors Oller -membre de Justícia i Pau i de les comunitats cristianes al recer dels jesuïtes- i amb Noemí Cortés -de l’Església Evangèlica de Gràcia- recollint les aportacions.
     
  3. Compromís socialimpulsar la participació de cada comunitat religiosa o espiritual i dels membres de cada comunitat en campanyes, accions, entitats i xarxes que treballen per a una societat més justa, solidària, respectuosa amb la natura i en pau, moderat per Arnau Oliveras -musulmà, coordinador del Grup de Diàleg Interreligiós de Reus- i amb Mouna Mechaal -musulmana del grup AUDIR jove, que organitza la Nit de les Religions- recollint les aportacions.

Els grups, constituïts per una mitjana de 15-20 persones cadascun, van dedicar una estona a la presentació de tots els membres per fer visible la diversitat religiosa i espiritual present. En un segon moment es van compartir les diferents experiències concretes referides al tema del grup.

Les aportacions dels grups es recolliran en un document de conclusions que també es farà públic.

Marta Matarin va acomiadar la jornada agraint la col·laboració dels qui la van fer possible i orientant un silenci, amb música de fons, tot contemplant la imatge d’una olivera, element representatiu de les Jornades anuals de la XIP i símbol de la voluntat de pau i d’harmonia.

En els següents enllaços podreu recuperar les dues gravacions de la jornada:

Gravació de l’obra “La Mama dels arbres”

Gravació de la ponència de Josep Maria Mallarach