NOTÍCIES

Es presenta al Parlament la llei per crear un Centre Català d'Empreses i Drets Humans

[LaFede.cat] Avui dijous 2 de juliol de 2020 la societat civil catalana aconsegueix un gran acord polític per promoure una proposta legislativa pionera

Al matí es registrarà al Parlament de Catalunya la Proposta de Llei per a la creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans, amb el suport dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Republicà, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i CUP-Crida Constituent. La proposta ha estat elaborada pel Grup de Treball d’Empresa i Drets Humans que formen Lafede.cat i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes d’entitats del tercer sector. 

Aquest mateixa setmana també s’ha fet pública la web alertadh.org que recull casos d’empreses transnacionals amb vinculació catalana que vulneren els drets humans allí on treballen, com el cas d’Iberpotash al Bages, o del casos Castor, Renace i Oxec del grupo ACS (Florentino Pérez).

El Parlament de Catalunya ja ha mostrat reiteradament el seu suport a la creació d’aquest Centre amb tres resolucions des del 2016 (dos d’elles per unanimitat i la tercera per majoria absoluta). Amb aquest Centre, Catalunya seria pionera en la defensa dels drets humans en el món i en garantir l’actuació responsable de les empreses transnacionals de matriu catalana, tal i com s’està sol·licitant des de Nacions Unides

El Centre serà un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat. El seu principal objectiu serà el seguiment i  avaluació de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambient de comunitats o regions d’altres països, per part d’empreses amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya.

A més el Centre impulsarà propostes de regulació y disseny de polítiques públiques, per exemple, en els processos de contractació pública. Una de les seves tasques més importants serà la recerca i seguiment dels casos de vulneració dels drets humans, sobretot en els països més empobrits. De ser aprovada aquesta propuesta pel Parlament, Catalunya es convertirà en un referent internacional en la garantia i el respecte dels drets humans.

Es tracta d’una proposta totalment innovadora que podria resultar inspiradora per a la pròpia implementació del Tractat Vinculant de les Nacions Unides tan aviat sigui aprovat.

Les entitats de pau, cooperació i drets humans treballen des del 2014 per fer realitat aquest Centre, que creuen augmentarà l’impacte estratègic de la política de cooperació internacional i es convertirà en un exemple de coherència de polítiques públiques, tal i com estableix la Llei catalana de Cooperació i la Llei d’Acció Exterior.