NOTÍCIES

Manifest de la jornada "Diversitat religiosa per la convivència i la pau"

Us compartim el manifest de la Xarxa interreligiosa per la pau, resultant de la jornada "Diversitat religiosa per la convivència i la pau".


MANIFEST de la Jornada “Diversitat religiosa per la convivència i la pau”
 

Reunides el dissabte 17 de novembre, a la Casa Golferichs de Barcelona, unes 50 persones de diferents entitats i comunitats religioses i espirituals com són: 

 • Justícia i Pau de Barcelona
 • Les Germanetes de l’Assumpció 
 • La Comunitat Bahà’í de Barcelona
 • L’Associació Brahma Kumaris de Barcelona
 • L’Església siro-ortodoxa d’Antiòquia
 • El centre musulmà sufí Naqshbandiya
 • La Federació de Famílies per la Pau i la Unificació del Món
 • L’Església Protestant de Barcelona-Centre
 • La Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes
 • L’Associació UNESCO pel diàleg interreligiós

Tenint per objectius donar visibilitat a l’aportació social de les diferents tradicions religioses i espirituals en favor de la convivència i la pau, promoure el respecte a la llibertat religiosa, prevenir les discriminacions relacionades amb les creences de les persones i afavorir un espai de col·laboració interconfessional.

 

MANIFESTEM que

 1. Totes les religions, espiritualitats i les conviccions profundament humanistes, són propostes de pau en tots els àmbits, des del més interior-personal, fins al camp social (econòmic, polític i cultural). Totes elles contribueixen a la convivència entre les persones, els grups i els pobles. A la vegada difonen i eduquen en valors de llibertat, fraternitat, justícia, solidaritat, amor i humilitat i en aquest sentit tenen propostes per transformar les estructures socials injustes, en favor de les persones per la seva dignitat, llibertat i felicitat.
   
 2. Tots i totes sabem que al llarg de la història, les religions s’han pervertit en formes fanàtiques i fonamentalistes. Sovint han estat manipulades i adulterades pels poders econòmics i polítics, han contribuït a la guerra, la intolerància i han estimulat l’agressivitat humana. Fins i tot, en diferents èpoques les religions instituïdes han exercit poder sotmetent a les poblacions, amb maridatge amb altres poders i no han alliberat a les persones, sinó que han emmalaltit les seves psicologies, dominant la seva consciència.
   
 3. Ens afirmem en la profunda convicció que tota tradició religiosa i espiritual en el més profund i essencial de les seves creences, opta per la pau, la justícia, la solidaritat, el respecte, la llibertat i la convivència i que solament el fanatisme i una interpretació adulterada dels seus llibres i tradicions, porten a l’odi i al terror.
   
 4. Sempre és important el retorn a l’essència espiritual profunda, a la qualitat humana de les religions i de les motivacions i conviccions, on arrelen les aportacions a la pau.

 

DENUNCIEM, per tant, qualsevol utilització de la religió, l’espiritualitat, i visió del món i de la vida que porti a la violència i a la dominació d’unes persones i d’uns pobles sobre d’altres.

 

En l’àmbit de l’escola

PROPOSEM

 1. Defugir les etiquetes i els estereotips relatius a les tradicions religioses i les persones creients, per tal d’afavorir el respecte a la diversitat i promoure la convivència. 
   
 2. Crear una assignatura per a tot l’alumnat sobre el fet religiós, a fi de contribuir al coneixement de les tradicions religioses i espirituals, la seva importància per a la vida de moltes persones i la seva influència en la societat i la cultura. 
   
 3. Promoure l’escola com a propiciadora d’experiències espirituals, afavoridores del creixement personal i col·lectiu, com ara: el silenci, la reflexió, el respecte per la natura, el compromís amb la societat i la solidaritat amb els més vulnerables.

 

En l’àmbit de la dona

PROPOSEM

 1. Conèixer les diferents realitats de grups de dones intergeneracionals que comparteixen les xarxes com a forma de transcendir els seus grups de transformació social. Fer recopilació i difondre els diversos grups que ja funcionen, per obrir els cercles més enllà de les mateixes tradicions o religions i cultures.
   
 2. Comprometre’ns personalment en el respecte a la dignitat de la dona, aportant en la nostra acció quotidiana tot generant llaços visibles i fer veure el seu paper i ajuda. 
   
 3. Participar en debats de barri, fent arribar aquesta possibilitat i ajuda a les dones amb les quals interaccionem en el quotidià. Suport als col·lectius de risc en les escoles o estructures de barri, espais de cultura, art...
   
 4. Avançar en el canvi de consciència vers el futur. Sentir el temps de l'ara com a moment de transcendir a través de l’espiritualitat  que ens fa arribar a l’essència de l’ésser, més enllà del rol o del gènere. Crear grups de sensibilització on junts, dones i homes, cooperem per a aquest reconeixement i acompanyament, portem transformació i ajudem al canvi de consciència.

 

En l’àmbit dels espais públics i centres de cultes

PROPOSEM 

 1. Habilitar espais públics comuns per a totes les tradicions religioses i espiritualitats.
   
 2. Reivindicar la creació de Taules municipals de diàleg i de participació interreligiosa, interespiritual i interconviccional
   
 3. Facilitar l’expressió pública de les religions, espiritualitats i conviccions en l’espai públic.

 

En l’àmbit dels cementiris, hospitals i centres penitenciaris

PROPOSEM 

 1. Ajudar a la difusió de totes les guies i documentació sobre la diversitat de creences ja existents; esforçar-se perquè aquest material s'inclogui en els currículums i estudis obligatoris dels funcionaris i treballadors d'aquests àmbits. Així mateix, oferir informació al voluntariat per sensibilitzar també en la diversitat de creences. 
   
 2. Donar a conèixer quins són els referents religiosos, espirituals i les conviccions que actuen en cada àmbit i afavorir una major formació respecte a la seva tradició religiosa o espiritual, per així facilitar el treball en xarxa de les diferents comunitats que actuen en els àmbits hospitalaris, carceraris i cementiris. 
   
 3. Sensibilitzar a totes les administracions públiques per tal que afavoreixin la creació de cementiris o suficients llocs d'enterrament per les comunitats religioses que requereixen enterraments segons els seus ritus", en col·laboració amb les diverses comunitats religioses.

 

En l’àmbit dels mitjans de comunicació

PROPOSEM 

 1. Convocar més trobades entre periodistes i comunitats religioses. Procurar una comunicació més fluïda entre uns i altres. 
   
 2. Oferir formació per entendre el funcionament de les dinàmiques mediàtiques, tot aprenent a comunicar millor.
   
 3. Explicar la terminologia i els conceptes complexos de les tradicions religioses i espirituals per tal d’ajudar a entendre’n el seu sentit i valor.

 

ENS COMPROMETEM

 1. A portar a terme aquestes propostes amb la col·laboració de les entitats i comunitats que vulguin participar-hi.
   
 2. A constituir-nos com a Xarxa interreligiosa per la pau, en el si de la Xarxa catalana de Grups de Diàleg Interreligiós, al servei de tots els Grups de Diàleg Interreligiós, especialment en l’àmbit barceloní, proposant-los diferents campanyes, accions i trobades en favor de la pau, la justícia, la llibertat, la dignitat i la solidaritat.

 

Us adjuntem l'enllaç per descarregar el manifest.