Plataforma Església pel Treball Decent
NOTÍCIES

1er de maig 2022 - Sense compromís no hi ha Treball Decent

La Plataforma Església pel Treball Decent fa públic aquest manifest en ocasió del Dia Internacional dels Treballadors 2022.

 

Sense compromís no hi ha Treball Decent

Aquest 1r de maig, Dia Internacional del Treball, les organitzacions promotores de la Iniciativa Església per un Treball Decent (ITD) unim les nostres veus en la celebració del Treball i Sant Josep Obrer, per reafirmar que, sense compromís, no hi ha treball decent. Un compromís que, des de Nacions Unides i els països que en formen part, adquirim el 2015 amb l'Agenda 2030 i els Objectius del Desenvolupament Sostenible; l'objectiu 8 entoma el compromís perquè el treball sigui decent. Per aconseguir-ho, és necessari el compromís d'homes i dones per continuar abordant els problemes relacionats amb l'ocupació.

Ens trobem en un moment en què està baixant la taxa de desocupació (que encara continua essent molt elevada), però de retop s'ha produït un augment de la inactivitat. A més a més, malgrat les xifres positives, continuem tenint un mercat de treball caracteritzat per la inestabilitat i la inseguretat, que perviuen fins i tot en temps de creixement econòmic, i intensifiquen la precarietat i les possibilitats de trobar-se en situació de desocupació. Així, doncs, malgrat que s'està generant ocupació,  les condicions laborals segueixen sense ser dignes, la qual cosa fa que moltes persones, malgrat tenir un treball, no aconsegueixen sortir de la pobresa. A més a més, continua tenint un gran pes la desocupació juvenil; més d'un milió de llars tenen tots els seus membres actius en situació de desocupació i la desprotecció enfront d’això és molt alta. Aquestes situacions
d'exclusió s'intensifiquen entre les persones d'origen estranger, sobretot si es troben en situació administrativa irregular, no tenint possibilitat d'accés al mercat laboral regular ni al sistema de protecció.

Davant aquesta situació, sense compromís no hi ha transformació possible. I en aquest sentit, tenim exemples de treballadores protagonistes que, amb el seu compromís, diàleg, esforç i organització han lluitat contra la precarietat laboral. Un compromís lligat a la solidaritat, al bé comú, el col·lectiu i justícia social. Com les persones treballadores de la neteja, les de la sanitat i l'ensenyament, les del transport, les persones pensionistes, etc. El compromís organitzat dels treballadors i treballadores continua sent avui imprescindible.

La crisi va visibilitzar la necessitat d'un canvi en el sistema productiu, que fos capaç de crear ocupacions que aportin valor i amb condicions laborals dignes, però la generació d'ocupació no està avançant en aquest sentit i, de nou, assistim a un sistema que prioritza el benefici econòmic i “descarta” a les persones, principalment dones, joves i migrants. Per això, en el nostre compromís com a Església pel Treball Decent, en aquest Primer de Maig, defensem la dignitat del treball i el treball decent com una prioritat humana i, per això, una prioritat cristiana i un compromís de tota l'Església.

Així, reivindiquem:

  • La igualtat salarial per raó de gènere: així com polítiques socials i de gènere que permetin a les dones l'accés a les mateixes oportunitats laborals que els homes, tot garantint la conciliació de la vida personal i laboral.
  • Creació d'ocupació juvenil de qualitat: perquè les joves desocupades i/o precàries tinguin accés a un treball digne; relacionat amb els seus estudis i/o vocació. Generant ocupació de qualitat i la gestió de mesures necessàries per a disminuir la desocupació juvenil, la migració de joves i la temporalitat.
  • La promoció d'un entorn de treball segur: amb la posada en marxa de polítiques actives i el finançament de projectes preventius que arribin a les treballadores i treballadors, així com al propi entorn de treball.
  • Que les persones que realitzen feines de la llar tinguin accés als mateixos drets que la resta de treballadors i treballadores, i es reconegui definitivament el seu dret a la prestació per desocupació.
  • La regularització urgent de les persones migrants en situació administrativa irregular, perquè puguin tenir accés als seus drets de ciutadania.
  • L'accés a mesures de protecció social per a aquelles persones que no puguin accedir a una ocupació.
  • El manteniment del poder adquisitiu davant l'augment del cost de la vida.

Reclamem, juntament amb el papa Francesc, el treball -«especialment treball decent i no de qualsevol manera»,- com a garantia per a la inclusió, el desenvolupament i la dignitat de les persones. Animem que en aquest 1r de Maig ens unim, com a comunitat cristiana, en el compromís per la defensa del treball decent, participant en els actes reivindicatius i celebratius que es realitzin en les diòcesis; donant suport a la seva visualització i difusió; contribuint així al fet que el nostre missatge pugui arribar amb força en l'esperança que el treball decent esdevingui una realitat per a totes les persones.

 

Barcelona, 1 de maig de 2022

Plataforma Església pel Treball Decent

 

Fotografia: Marten Bjork

 

Plataforma Església pel Treball Decent: Càritas diocesana de Barcelona, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, Secretariat diocesà de Pastoral Obrera (JOC, MIJAC, ACO, GOAC), Delegació diocesana de Pastoral Social, Fundació ASCA-Acció Solidaria Contra l’Atur, Mans Unides, SEDASE-Seminari Doctrina i Acció Social de l’Església, URC-Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya, Secretariat diocesà de Missions.