NOTÍCIES

Neix Diàleg.CAT, una nova proposta d'espai de diàleg entorn del conflicte català

D’acord amb la nostra finalitat de promoure els drets humans, la justícia social i la cultura de la pau, seguim amb preocupació, com no podia ser d’altra manera, el conflicte polític que es viu a Catalunya des de fa uns anys. 

Amb la intenció de ser fidels a la nostra missió, en diferents ocasions hem expressat públicament els nostres punts de vista sobre algunes de les qüestions que s’han anat plantejant en aquest conflicte. Hem participat també en diverses iniciatives socials que hem considerat importants. 

Actualment creiem que ens correspon també fer una aportació diferent. Creiem que, tal com ja fan altres institucions i entitats, ens pertoca contribuir a crear un clima social de diàleg que promogui la cohesió social i que pugui afavorir una solució justa, democràtica i duradora a aquest conflicte.

És per això que, a partir de l’experiència interna feta en el si de la nostra organització durant els mesos de maig-juny de 2019, proposem a les comunitats i entitats cristianes, la creació d’uns espais de diàleg entorn del conflicte, sota la inspiració de l’Evangeli i el pensament social cristià

Són espais pensats per tal que persones amb visions i perspectives diferents o contraposades puguin escoltar-se, compartir preocupacions i sentiments i enriquir la pròpia visió, per fer-la més àmplia i profunda. Cal només persones interessades i predisposades a escoltar i aprendre dels altres. 

Hem elaborat un document de treball, que és una proposta oberta i flexible, que cada entitat o col·lectiu pot adaptar al seu context. Des de Justícia i Pau ens oferim també, si es creu convenient, a conduir i facilitar el desenvolupament d'aquests grups, per tal que resultin una experiència fructífera i gratificant per als participants.

Si voleu més informació sobre el projecte Diàleg.CAT, no dubteu en contactar-nos.