Rafel Allepuz
PUBLICACIONS

Persones i treball

Autoria: Rafel Allepuz

Any de publicació: 2021

Descripció: Persones i treball és el tercer títol de la col·lecció Oikos, publicada conjuntament per l'Editorial Claret i Justícia i Pau. Per treball hem d’entendre tot tipus d’acció realitzada per les persones que s’ha de poder fer independentment de les característiques i les circumstàncies personals. Aquesta activitat ha de ser reconeguda per tot allò que representa, tant en l’àmbit individual com col·lectiu. És per això que la humanitat del treball ha d’estar en el centre de la seva acció i del seu reconeixement.

Observar, analitzar, discernir i proposar mesures sobre el treball ha estat una constant, i més en les darreres dècades, quan el model de desenvolupament en què vivim ha suposat canvis i trajectòries diferents molt importants en el món del treball i han afectat significativament l’evolució de les societats i de l’espècie humana en general.

L’Església també s’ha pres el treball i el món del treball com un dels aspectes sobre els quals calia incidir i fer les seves aportacions doctrinals. Són múltiples els textos en els quals, de forma continuada, es fa referència al treball. A més  d’haver-hi un compendi doctrinal, els diferents pontífexs sempre han tractat aquesta qüestió en altres documents i missatges de forma més o menys exhaustiva. A més, l’acció individual o col·lectiva de persones laiques enriqueix el paper de l’Església en favor d’un món del treball més just i respectuós amb la dignitat del treball i de les persones que el realitzen, l'objectiu de la qual és reflexionar sobre l'economia actual i el seu impacte en la societat des de la mirada de l'Evangeli i de la doctrina social de l'Església, així com del testimoniatge de persones rellevants però connectades amb la realitat quotidiana. 

En aquest llibre podrem trobar diverses interpel·lacions per a tothom, per als responsables dels Estats i de les empreses, per als treballadors i per als consumidors. El canvi de l'economia que exigeix el Papa Francesc requereix també un canvi en la nostra comprensió del món material en què vivim.