NOTÍCIES

Reunió amb la conselleria de Justícia pel tancament de la presó model

El passat dimecres 15 de febrer, una representació de Justícia i Pau i del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona-SEPAP (que coordina l’atenció religiosa i humana de l’Església a les presons), vam ser rebuts pel Conseller de Justícia, Hble. Sr. Mundó, i pel Director General de Serveis Penitenciaris, Sr. Amand Calderó.

L’entrevista va ser proposada pel mateix Conseller, amb motiu de la nota publicada per Justícia i Pau, SEPAP, Grup de Juristes Roda Ventura, CEDRE, Associació Jaume Pineda i Observatori Samba Martine, en relació a l’anunci de tancament de la presó Model. En aquesta Nota, les entitats vam expressar la nostra opinió que el tancament de la Model és necessàriament urgent, però que és irrenunciable construir un centre obert i un de preventius a Barcelona, i que si es tanca la Model sense que aquests estiguin en marxa, calen mesures per compensar l’allunyament que es pugui generar entre els interns i les seves famílies, advocats i entitats socials que els acompanyen.

El Conseller va explicar als representants de Justícia i Pau i SEPAP els motius i les dades que fan necessari el tancament en els propers mesos de la Model, així com els plans del Departament en relació als equipaments penitenciaris que es preveu disposar a Barcelona.

En síntesi, el Departament constata que la Model és un centre obsolet i amb gravíssimes deficiències per a la vida i la seguretat dels interns i treballadors, que obliga al seu tancament de forma urgent. El seu manteniment suposaria una despesa a fons perdut de 25 milions d’euros en els propers anys. Però alhora, es dóna la circumstància que la resta de centres penitenciaris catalans es troben en aquest moment només al 50-70% de la seva capacitat d’ocupació, degut al progressiu descens de la població reclusa, la qual cosa fa aconsellable actualment la reubicació dels interns de la Model a aquests centres, sense que això suposi un impacte greu per a la seva situació i sense que això generi la pèrdua de cap lloc de treballi. Això suposarà importants millores per a la vida dels interns i per a la millor gestió dels recursos humans i materials del sistema penitenciari. Alhora, es preveu tenir en compte el domicili dels interns a l’hora de decidir la seva ubicació i aplicar mesures que compensin el distanciament que pugui suposar respecte de les famílies i advocats.

No obstant això, el Departament té el compromís, i així s’ha compromès formalment amb l’Ajuntament de Barcelona, d’iniciar el procés per a construir a la ciutat de Barcelona (a la Zona Franca) un centre Obert (que es preveu tenir en marxa el 2021) i un centre de preventius i de dones (previst per al 2025), els quals substituiran els centres actuals de la ciutat (Model, Trinitat i Wad Ras).

Les entitats vam insistir en la importància que es dialogui amb tots els afectats i que es prenguin mesures importants (millor transport públic, videoconferències…) per garantir la comunicació fluida entre els interns i les seves famílies i advocats, així com que es faciliti a les entitats socials i de voluntariat adaptar-se a la nova situació per continuar donant suport als interns.