Justícia i Pau
NOTÍCIES

Setmana de mobilització dels pobles per un Tractat Vinculant sobre Empreses Transnacionals i Drets Humans

Durant la setmana del 26 al 30 d’octubre de 2020, també coneguda com la Setmana de Mobilització dels Pobles, es va produir la celebració de la 6a sessió de negociacions a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, sobre el Tractat Vinculant d’Empreses Transnacionals i drets humans, iniciades el 2014. 

Justícia i Pau ha participat en aquest espai de debat, juntament amb més de dues-centes organitzacions d’arreu del món, amb l’objectiu de reunir-se i fer pressió perquè es compleixin les propostes plantejades per la Campanya Mundial per reclamar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder corporatiu i posar fi a la impunitat de les empreses. Unes propostes a favor d’una major justícia social, que puguin frenar les actuacions de les transnacionals arreu del món que afecten, de forma alarmant, la vida de les persones i el medi ambient. 

La Setmana de Mobilització dels Pobles representa un esdeveniment anual molt important perquè permet, a les diferents organitzacions implicades, dur a terme una acció col·lectiva per influir en el tractat i, alhora, esdevé una oportunitat per fer incidència política i donar visibilitat a la seva lluita contra la impunitat empresarial i les injustícies socials. Aquest any les organitzacions de la societat civil s’han mostrat preocupades per la manca d’obligacions específiques dirigides a les transnacionals i per la inexistència d’un òrgan sancionador de l’actuació de les empreses.

Enguany, a causa de la situació de pandèmia provocada per la Covid-19, les organitzacions socials van haver de participar de manera telemàtica a través de diferents plataformes en línia, tot i que van sorgir reiterats problemes tècnics que van dificultar la intervenció a distància en les negociacions.

Però tot i la importància d’aquest esdeveniment, Lafede.cat explica via Twitter que aquest any s’ha tornat a fer palès l’escàs interès de les principals potències mundials i la falta de participació de la majoria dels països del nord global a les negociacions. 

El proper 18 de novembre de 2020, en el marc de la FEST, es farà un acte en línia amb el cartell definitiu de l’acte post Ginebra. Aquest seminari porta per títol: Limitar el poder corporatiu: somni o realitat?i està organitzat pel Grup d’Empresa i Drets Humans de Lafede.cat, del qual Justícia i Pau en forma part de manera activa.

FESC-empresaiDH