NOTÍCIES

Solidança es transforma en Fundació

Fa un parell d’anys, l’Assemblea General de l’Associació Solidança, per la Recuperació Integral, Social i Laboral, va acordar la transformació de l’Associació en una fundació privada amb la denominació de Fundació Solidança i aquest canvi ja és una realitat. Compartim l’alegria d’aquest pas endavant per part de Solidança, entitat amiga i amb la que col·laborem des de fa molts anys.

La Fundació Solidança té per objecte promoure la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, a través d'activitats que vetllen per la protecció i millora del medi ambient, i l’impuls de l’Economia Circular i Social.

Actualment, ambdues entitats tenim un conveni de col·laboració que té per objecte el suport d’aquesta entitat sense ànim de lucre a les activitats de Justícia i Pau que s'orientin a la sensibilització social en pro de l’ecologia integral, el consum responsable, l’economia social i solidària, l’economia circular, així com altres iniciatives en favor d’una economia més sostenible i favorable al bé comú.

En coherència amb aquests propòsits, val a destacar que Solidança, amb una antiguitat de 24 anys en el treball per la construcció d’una societat més justa, solidària i respectuosa amb l’entorn, té experiència en la sensibilització de la societat per mitjà d’activitats de recuperació i reciclatge, de formació mediambiental i social, i del foment de la participació, el voluntariat i el comerç just.