PUBLICACIONS
La Granja de Francesc és el cinqué volum de la col·lecció Oikos publicada conjuntament per l’Editorial Claret i Justícia i Pau.