ESTATS D'OPINIÓ

La pandèmia de la COVID-19 ens ha posat contra les cordes. Tots i totes n’hem sofert les conseqüències, començant per...