Profetes d’avui

La immensa majoria d’espècies s’extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. No hi tenim dret.

— LS 33

Test d'autodiagnòstic per a Parròquies EcoSolidàries

Aquest qüestionari vol ajudar a les parròquies i comunitats cristianes a identificar aquelles bones pràctiques que ja es porten a terme i proporcionar pistes per a poder avançar.