Temps de la Creació

Cada any, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, els cristians d’arreu del món estem cridats a aprofundir la nostra relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i amb tota la creació.  El lema d’enguany: “Una llar per a tothom? Renovant l’oikos de Déu” ens vol fer adonar que hem oblidat que vivim a la casa de Déu, a l’oikos, que formem part de la seva llar, que som la seva família, la seva comunitat estimada.

PROPOSTES PER CELEBRAR EL TEMPS DE LA CREACIÓ

Esdeveniments i iniciatives

Us convidem a sumar-vos a les següents propostes i a fer-nos arribar les vostres per tal de poder donar-les a conèixer.

Pregàries al Creador

Podeu incorporar aquestes oracions a les vostres pregàries i celebracions habituals, escollir-ne algunes per preparar una vetlla de pregària per la creació o simplement lliurar-les als membres de la comunitat  per animar-los a pregar per la creació i enviar-les a través de la xarxa per fer-ne difusió.

El Temps de la Creació a les celebracions dominicals

Elements (monicions, reflexions a partir de les lectures, pregàries…) que us poden ser d’utilitat a l’hora de preparar les celebracion dominicals durant el Temps de la Creació.

Descobrir Déu pels camins de la casa comuna

Itineraris que conviden a la reflexió, la meditació i la pregària per connectar-nos de ple amb el Creador i tota la seva creació. 

Propostes i materials per als més joves

Us convidem a sumar-vos a les següents propostes per animar, des de la catequesi, l’escola o l’esplai, a viure en família el Temps de la creació, facilitant que els infants puguin entendre el seu significat i fent una especial incidència en l’educació per a la cura de la creació i l’espiritualitat ecosolidària.

Test d'autodiagnòstic per a Parròquies EcoSolidàries

Aquest qüestionari vol ajudar a les parròquies i comunitats cristianes a identificar aquelles bones pràctiques que ja es porten a terme i proporcionar pistes per a poder avançar.