Treballem en quatre eixos d’acció prioritaris

En aquest apartat trobareu informació sobre les campanyes,

els projectes i les activitats relacionades.

 

PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

La missió d’aquest eix és promoure i educar en la cultura de la pau, la no-violència, la democràcia, la convivència, la cohesió social, el diàleg intercultural, interreligiós i interconviccional, i la cultura de l’hospitalitat amb les persones migrades, prioritzant la formació destinada als joves.

DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

La missió d’aquest eix és promoure un model de desenvolupament humà global alternatiu, just, respectuós del bé comú i el medi ambient, i que integri les poblacions i les capes socials més vulnerables.

DRETS HUMANS

La missió d’aquest eix és contribuir a crear una cultura dels drets humans a la nostra societat i incidir socialment i políticament en defensa de determinats drets humans especialment vulnerats, amb una atenció específica als drets socials i als drets dels infants.

JUSTÍCIA RESTAURATIVA

La missió d’aquest eix és promoure un model alternatiu de justícia penal, menys basat en el càstig i més orientat a la restauració del dany causat, a la reinserció social de la persona infractora i a la reconciliació amb la víctima.

Logo Art LS
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

ART LS’ és un nou camí d’exploració i aprofundiment de l’encíclica Laudato si', entenent l’art com a vehicle de contemplació...

Logo eCO4
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

Empremta CO4 (eCO4) és un projecte educatiu d'aprenentatge i sensibilització per impulsar una xarxa de centres i entitats educatives que...

dialeg.cat
PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

 

D'acord amb la nostra finalitat de promoure els drets humans, la justícia social i la cultura de la pau...

equip d'incidència
DRETS HUMANS

Les ONG internacionals reporten cada dia múltiples casos a tot el món de violacions molt greus dels drets humans, com...

premi memorial Joan Gomis
DRETS HUMANS

El Premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis es convoca per mantenir viva la memòria de Joan Gomis i el...

conflictminerals
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

El nostre model de consum està provocant un augment de la producció, donant al sector extractiu un paper destacat en...

ecoparroquia
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

La iniciativa de crear una xarxa de parròquies i comunitats cristianes "EcoSolidàries" neix de la crida que fa el Papa...

banca armada
PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

La importància del finançament per al complex militar-industrial és vital. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris, tant per efectuar...