banca armada
PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

Banca Armada

La importància del finançament per al complex militar-industrial és vital. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris, tant per efectuar les seves operacions comercials corrents, com per aconseguir fons extraordinaris que els permetin emprendre el desenvolupament de noves armes, exportar a nous mercats i, en definitiva, mantenir la seva puixança competitiva en un sector eminentment privat.

Què ens proposem?

La Campanya Banca Armada sorgeix de la necessitat de fer visibles les vinculacions d’un elevat nombre d’institucions bancàries espanyoles amb empreses fabricants d’armes a través del seu finançament.

Com ho fem?

PARTICIPACIÓ A LES JUNTES D'ACCIONISTES
L’acció  principal  de la Campanya Banca Armada consisteix a assistir a les Juntes d’Accionistes d’algunes de les entitats financeres més destacades en el finançament d’empreses d'armament: BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell i Bankia.

El nostre objectiu és explicar davant d'accionistes de l’entitat financera i dels mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que comporten les seves inversions a la indústria de l’armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat. 

  
CONFERÈNCIES I TALLERS
Des de la campanya oferim xerrades per ampliar els coneixements sobre la banca armada, posar de manifest què fan els bancs amb els diners de la seva clientela i informar sobre les alternatives a la “banca tradicional”. Existeix la Banca Ètica que inverteix únicament en projectes amb valor afegit.

VOLS COL·LABORAR EN AQUEST PROJECTE?
Amb qui ho fem?
Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Col·lectiu RETS
FETS - Finançament Ètic i Solidari
Alternativa Antimilitarista
Setem
Observatori del Deute en la Globalització