ecoparroquia
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

Parròquies EcoSolidàries

La iniciativa de crear una xarxa de parròquies i comunitats cristianes "EcoSolidàries" neix de la crida que fa el Papa Francesc a la conversió ecològica integral. Volem promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de societat justa, solidària i respectuosa amb la natura que reclama l'encíclica Laudato si'.

Què ens proposem?

L'objectiu és que les institucions cristianes animin la conversió ecològica integral i esdevinguin espais on experimentar un nou estil de vida fruit d'aquesta conversió. Això suposa:

UNA NOVA MIRADA. Adoptar la perspectiva de l'encíclica Laudato si' que relaciona de manera indestriable crisi social i crisi mediambiental.

ESPIRITUALITAT ECOSOCIAL. Promoure una espiritualitat amb contingut ecosocial, sobre la qual ancorar els canvis de mentalitat necessaris que planteja l'encíclica Laudato si'.

NOUS ESTILS DE VIDA. Generar processos de canvi en la pròpia parròquia/entitat i propiciar nous estils de vida en els membres de la comunitat.

COMPROMÍS SOCIAL.Impulsar la participació en campanyes, accions, entitats i xarxes que treballen per a una societat més justa, solidària i respectuosa amb la natura.

Com ho fem?

Per donar suport a l'acció pastoral, assumint les aportacions de l'encíclica Laudato si', oferim:

  • Assessorament, orientacions i propostes pràctiques.
  • Activitats presencials: xerrades, fòrums, tallers, jocs de rol...
  • Banc de recursos en línia amb informació, materials, propostes...
  • Pauta d'autoavaluació del progrés
  • Treball en xarxa

 

Per a més informació i per adherir-se a la Xarxa: www.justiciaipau.org/ecoparroquies

VOLS COL·LABORAR EN AQUEST PROJECTE?