AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

Condicions generals d’ús

Aquesta pàgina web és propietat de Justícia i Pau (C. Roger de Llúria 126, 3er 1a, 08037 Barcelona).

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Ús en la versió publicada al moment en què accedeixis al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Les condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Justícia i Pau podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, et recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat/da dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Justícia i Pau t’informa de que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic justiciaipau@justiciaipau.org.

 

Objecte

Justícia i Pau subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a aquestes condicions generals d’ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (veure “Política de privacitat”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, reservant a Justícia i Pau el dret a modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat teva l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les vegades que accedeixis a aquest lloc web, de manera que si no estàs d’acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, t’hauràs d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.

Així mateix, quedes advertit/da que, a vegades, es podran establir condicions particulars per la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificades en aquests.

 

Propietat intel·lectual

Tots els elements textuals i gràfics que formen el lloc web són titularitat de Justícia i Pau i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit de Justícia i Pau. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

El disseny i codi font de la pàgina pertanyen i estan protegits per la vigent normativa sobre propietat i intel·lectual i industrial. Justícia i Pau no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. Com a usuari/ària d’aquest lloc web et compromets a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Justícia i Pau l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual.

 

Modificacions

Justícia i Pau es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

 

Hipervincles

Els hipervincles continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Justícia i Pau no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre les persones o entitats titulars d’aquells continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

Responsabilitat

Justícia i Pau no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines. Aquestes es podem veure impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. Tampoc es fa responsable de les decisions que puguis adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. Justícia i Pau podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb tu si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en aquest són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Justícia i Pau no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a justiciaipau@justiciaipau.org.

 

Durada i acabament

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Justícia i Pau, podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, Justícia i Pau anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, Justícia i Pau no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què, per llei, no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

Força major

Justícia i Pau no serà responsable en cap cas per la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació aplicable. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Justícia i Pau procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.


 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El domini web www.justiciaipau.org és propietat de Justícia i Pau i com a Responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d'acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

Justícia i Pau tractarà les teves dades personals amb total lleialtat i compromís d'acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per acomplir el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, s'ha elaborat un registre d'activitats de tractament i s'han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament de dades realitzat per Justícia i Pau.

A més, l’entitat aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i alhora facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.


 

Responsable del tractament: Justícia i Pau

  • NIF: R-5800416-I

  • Adreça postal: C. Roger de Llúria, 126, 3-1, 08037 Barcelona

  • Telèfon: 933 176 177

  • Correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org


 

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les teves dades per a les següents finalitats:

  • Per gestionar la teva inscripció com a persona sòcia, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva inscripció (article 6.1.b RGPD).

  • Per a atendre la teva sol·licitud de participació en les nostres activitats com a persona voluntària, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva sol·licitud (article 6.1.b RGPD).

  • Per gestionar la teva col·laboració econòmica, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva donació (article 6.1.b RGPD).

  • Per subscriure el teu correu electrònic al nostre butlletí de notícies, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva subscripció (article 6.1.b RGPD).

  • Per atendre les teves sol·licituds de contacte d’acord amb el consentiment prestat en posar-te en contacte amb nosaltres, segons s’estableix a l’article 6.1.a RGPD.

  • Per dur a terme la contractació i formalitzar la relació, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la teva participació com a ponent en un acte o activitat de l’entitat (article 6.1.b RGPD).


 

Conservació

Les teves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides. Una vegada que aquestes finalitzin, es destruiran i es guardaran únicament les estrictament necessàries per poder resoldre eventuals reclamacions.

Pel que fa a ponències, les dades obtingudes es conservaran durant el manteniment del vincle contractual i després de la finalització de la relació, fins que puguin exigir-se responsabilitats d'acord amb la legislació vigent en àmbit mercantil i fiscal.

 

Persones destinatàries de les teves dades

Les teves dades no seran cedides a tercers/es, excepte que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats, per complir amb la normativa vigent o per obligació legal a l'Agència Tributària.

 

Drets dels/les interessats/des

Com a usuari/a del web www.justiciaipau.org, tens dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les teves dades, quan consideris que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d'aquestes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l'exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets cal que et posis en contacte amb Justícia i Pau dirigint-te a justiciaipau@justiciapau.com.

Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb l'atenció de la teva sol·licitud de drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).