NOTÍCIES

Acte de presentació de la Campanya ‘La conversió ecològica és possible’

En el marc de la cloenda de l’any-aniversari especial Laudato si’, el passat 1 de juny es va fer l’acte de presentació de la Xarxa Laudato si’, formada per entitats catòliques de l’arquebisbat de Barcelona, que ja fa un temps fem camí plegades per impulsar la conversió ecològica integral a casa nostra.

L’obertura de l’acte es va fer amb el darrer videomissatge del Papa Francesc que reitera la seva crida a totes les comunitats catòliques, i a tots els homes i dones de bona voluntat, a posar-se en acció per donar una resposta decidida als grans reptes socials i ambientals a què ens enfrontem. Tal com ell ho expressava:

Una transformació de la nostra manera d'habitar el món, dels nostres estils de vida, de la nostra relació amb els recursos de la Terra i, en general, de la nostra forma de veure a l'ésser humà i de viure la vida. 

Tebaldo Vinciguerra, membre del Dicasteri pel Desenvolupament Humà integral de la Santa Seu, va explicar el pla d’acció de set anys que proposen des del Vaticà perquè famílies, parròquies, diòcesis, institucions educatives i sanitàries, sectors econòmics, ordes religiosos, i tota mena de grups, moviments i comunitats catòliques avancin significativament vers la sostenibilitat ambiental. 

Amb aquest objecte s’han plantejat 7 Objectius Laudato si’: 

  1. Respondre al clam de la Terra.
  2. Respondre al clam dels pobres.
  3. Promoure una economia ecosolidària.
  4. Adoptar estils de vida senzilla.
  5. Impulsar l’educació per a l’ecologia integral.
  6. Aprofundir en l’espiritualitat ecològica.
  7. Insistir en el compromís comunitari i la participació activa en la cura de la creació.

Maria Bargalló, vicepresidenta de JP, va intervenir en representació de la Xarxa LS  expressant que des de l’Església de Barcelona ja hi ha un bon nombre de comunitats i entitats implicades en aquesta tasca, i disposades a iniciar aquest pla d’acció de set anys per assolir els set objectius LS, units amb totes les comunitats catòliques d’arreu de món, amb el suport d’aquesta plataforma d’acció comuna que ens ha presentat.

De fet és un camí que la Xarxa LS ja fa un temps que va emprendre per impulsar la conversió ecològica integral a casa nostra. Va iniciar les primeres passes el setembre de 2019 amb la pregària conjunta que algunes d’aquestes entitats van organitzar durant el temps de la Creació. 

L’any passat, amb motiu del 5è aniversari de la publicació de l’encíclica, s’hi van aplegar també altres entitats, i es va fer una crida conjunta a signar el compromís per a una ecologia integral de tota l’Església Catalana, que segurament molts recordareu, i que van signar unes 1.500 persones i unes 150 entitats. I el mes de setembre també es va organitzar una pregària ecumènica pel Temps de la Creació, demanant un jubileu per a la Terra.

Actualment formen part de la Xarxa LS: Acció Catòlica General de Barcelona, Acció Catòlica Obrera, Bosco Global, Càritas Diocesana de Barcelona, Centesimus Annus Pro Pontifice - Grup de Barcelona, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Comunitat Carmelites Descalços de Barcelona, Delegació de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona, Economy of Francesco, Entrecultures, Fundació Escoles Parroquials, Fundació Joan Maragall, Grup Sant Jordi, Justícia i Pau Barcelona, Lliga de la Mare de Déu de Montserrat, Mans Unides Barcelona, Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona i Secretariat diocesà d’ecumenisme.

La Xarxa LS és una Xarxa oberta amb vocació de créixer i aplegar totes les entitats de l’església diocesana de Barcelona que vulguin implicar-se en aquesta acció comunitària per a la cura de la creació.
En un context en què el planeta i la humanitat s’enfronten a reptes cabdals, la Xarxa LS vol ser l’altaveu d’una Església portadora de Bona Nova i signe d’esperança en el món d’avui.

Per això coincidint amb la celebració de la Setmana Laudato Si’ 2021 que, amb el lema «Sabem que les coses poden canviar», ha donat a conèixer multitud d’iniciatives de les comunitats eclesials d’arreu del món per avançar en el camí cap a la conversió ecològica integral, vol posar en evidència els passos que ja s’estan fent per assolir els objectius Laudato si’, a través de la campanya “La conversió ecològica és possible”.

Aquesta campanya es desplegarà en set vídeos que responen als 7 Objectius Laudato si’ establerts pel Dicasteri pel Desenvolupament Humà Integral. Són vídeos, de format breu i estil informatiu, que serviran per il·lustrar que la transformació a favor de l’ecologia integral és possible, real i concreta. I també per animar a totes les comunitats i entitats d’Església a continuar fent passes en aquest sentit. 

Es difondran per xarxes socials a raó d’un vídeo per mes, des de juny fins a final d’any. 

La campanya s’ha iniciat amb el llançament d'aquest primer vídeo que parla de l’espiritualitat ecològica, fonament, base i motor de la conversió a què totes les persones estem cridades. 

Vídeo Xarxa LS - Pau


Podeu veure l'acte en aquest enllaç: https://youtu.be/CDbs5SJfjD0

Podeu trobar més informació sobre totes aquestes qüestions a: http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/lsaniversari/