NOTÍCIES

Assemblea General de Justícia i Pau 2020

El passat 3 d'octubre va tenir lloc l'Assemblea General ordinària de Justícia i Pau 2020, màxim òrgan de l'entitat. Enguany, la situació sanitària ha endarrerit la reunió (que se celebra normalment en el mes de maig) i va obligar, per primer cop en la història de l'associació, a celebrar la reunió per videoconferència.

L'Assemblea va aprovar la memòria econòmica auditada i la memòria d'activitats de 2020, tot recordant als membres i amics de l'entitat que han mort des de la darrera reunió. Va aprovar també el pla de treball i pressupost de l'exercici en curs, que tenen en compte els dificultats derivades de la situació sanitària. El director va destacar que l'exercici 2019 va acabar amb un lleuger superàvit de 3.266,27 €, però l'entitat continua presentant una forta feblesa econòmica pels dèficits que arrossega d'anys anterior. És per això que va proposar incrementar els esforços per aconseguir nous socis i noves fonts privades de finançament, així com un increment de la quota general dels socis fins a 100 euros anuals a partir de 2021, propostes que l'Assemblea va aprovar.

L'Assemblea va acordar també renovar per un nou període de quatre anys el mandat de quatre vocals de la Junta de Govern: Joaquima Giménez, actual vicepresidenta, Àngel Miret, Núria Sastre i Joaquim Cervera.

La reunió va comptar prèviament amb una intervenció a càrrec de Lluís Serra, germà marista i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, entorn de la crisi econòmica i social generada per la situació de pandèmia i que va ser seguida d'un debat.