Joan Maria Raduà Hostench
ESTATS D'OPINIÓ

Dia Internacional de la Fraternitat Humana

Aquest 4 de febrer se celebra per primer cop el Dia Internacional de la Fraternitat Humana. El passat 15 de desembre de 2020, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar que cada 4 de febrer se celebri arreu la diada de la Fraternitat Humana.

En l’acord de l’Assemblea General es destaca la importància de la llibertat de pensament, de consciència i de religió com a instrument per assolir la pau. Es diu que la tolerància i el respecte mutu, i també la diversitat de religions i creences, promouen la fraternitat humana.

També en aquesta proclamació les Nacions Unides ens recorden que la fraternitat humana és posada a prova en un moment tan especial i dramàtic com el present, en el qual la humanitat es veu tota ella sacsejada per la COVID-19. Per aquesta raó l’Assemblea General recorda que per superar la pandèmia cal una resposta mundial basada en la unitat, la solidaritat i la cooperació multilateral renovada.

Davant la crisi del coronavirus es fa més necessari l’ajut mutu. La malaltia no coneix de races, cultures ni creences. Ens afecta a totes i a tots per igual i ens exigeix un esforç comú per superar-la. En aquest treball conjunt hi té un paper molt important el diàleg, la tolerància i la solidaritat entre les persones i tots els pobles.

El paper de les diferents religions resulta cabdal en aquesta tasca per superar solidàriament aquesta pandèmia. Bona mostra d’això la trobem en el fet que la mateixa Assemblea General escull el dia 4 de febrer com a Dia de la Fraternitat en record del fet que el 4 de febrer de l’any 2019 el Papa Francesc i l’Imam d’Al-Azhar van signar a Abu Dabi el document titulat La dignitat humana per la pau i la convivència comuna.

En aquest document el Papa i l’Imam recorden que Déu ens ha creat a tots els éssers humans iguals en drets, en deures i en dignitat i ens ha cridat a conviure com a germans per poblar la terra i difondre els valors del bé, la caritat i la pau.

La recent encíclica del Papa Francesc està inspirada, entre d’altres, en aquest document signat a Abu Dabi i al llarg de la carta papal es transcriuen i citen fragments d’aquest document interreligiós. Tal com es diu en el prefaci d’aquest document “la fe porta el creient a veure en l’altre un germà que ha de sostenir i estimar (...), el creient està cridat a expressar aquesta fraternitat humana, protegint la creació i tot l’univers i ajudant a totes les persones, especialment les més necessitades i pobres”.

Celebrem el Dia Internacional de la Fraternitat Humana, fem-la possible cada dia amb les nostres actituds. Ho podem fer diàriament a casa, amb els que ens envolten, a la feina, a l’escola, en l’acollida al necessitat i al desvalgut,... Com diu el Sant Pare a la seva encíclica, l’artesania de la pau i de la fraternitat ens involucra a tots. Visquem la fraternitat cada dia!

 

Joan Maria Raduà Hostench
Membre de Justícia i Pau Barcelona