NOTÍCIES

L’associació Fora de Quadre i la iniciativa “Sed de agua, sed de vida" s'emporten el Premi Joan Gomis 2020

La XV edició del Memorial Joan Gomis ha premiat l'obra audiovisual Teixint fils d’emocions, un documental de l'Associació Periodisme Fora de Quadre, que s'emmarca dins del projecte “Barcelona conviu. Pràctiques de cultura de pau”, de l'Escola Cultura de Pau de la UAB. La iniciativa es desenvolupa a l'escola Ciutat Comtal, al barri de Vallbona, on conviuen diferents cultures. El Memorial considera important parlar de cultura de pau des de la infància a les escoles, en contextos locals com el nostre, on no existeixen conflictes armats però sí problemàtiques socials profundes que, d’una manera o altra, es relacionen amb la violència i l'odi. És una iniciativa amb la voluntat de construir relacions respectuoses i d'ajuda mútua, cooperant i involucrant professors, pares i alumnes. És un projecte pilot que demostra haver millorat la convivència al barri. Els nens i nenes són el futur i és important que, des de la infància, desenvolupin un esperit crític que els permeti crear societats justes i equitatives. 

En trajectòria periodística ha estat premiat Sed de agua, sed de vida, projecte de Jairo Marcos i Mª Ángeles Fernández, una aposta original i ambiciosa que ha recorregut més de 12 països amb l'aigua com a eix transversal. Els seus reportatges tracten problemàtiques socials i vulneracions de drets motivades per aquest bé comú. Com citen els autors: “sense aigua no es pot viure i l'aigua pot provocar la més terrible de les morts”. El Memorial considera que reivindicar l'aigua com a bé comú i un dret humà és una revolució necessària. 

El premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis reconeix obres i trajectòries que posin en valor la lluita envers les desigualtats, la pobresa i l'exclusió social, i que promoguin la justícia, la pau i els drets humans. Va néixer per mantenir viva la memòria de Joan Gomis i el seu compromís solidari, amb una llarga trajectòria com a dirigent i promotor d'iniciatives cíviques i associacions.