COMUNICATS

Vacuna't contra la indiferència

A continuació compartim aquest comunicat de la Comissió General de Justicia y Paz amb relació a la vacunació contra la COVID-19.

Vacuna't contra la indiferència

La pandèmia de COVID-19 ha posat en evidència, una vegada més, que vivim en un món molt desigual en el qual les persones dels països empobrits són sempre les més vulnerables. Durant aquest últim any hem conegut estadístiques sobre la manca en molts països de metges, llits hospitalaris, medicaments i material sanitari bàsic per a fer front a la pandèmia. A més, milions de persones en edat escolar han vist seriosament dificultats els seus processos de formació, ja que els centres educatius han hagut de ser en molts casos tancats, i les possibilitats de formació alternativa en-línia no estaven a l'abast de la majoria de l'alumnat, ja fora per manca de material informàtic, de connexió fiable o fins i tot per absència de subministrament elèctric.

En aquest moment, davant la dramàtica escassetat de vacunes per a combatre la pandèmia de COVID-19 que estan vivint la majoria de països, la Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya desitja unir la seva veu a la de tots els governs i organitzacions que estan sol·licitant a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) la suspensió temporal immediata de les patents COVID-19. Aquesta suspensió és legal i està considerada explícitament en els acords de l'OMC, que emparen en «circumstàncies excepcionals» una suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual.

Atesa l'evolució de la pandèmia, aquesta suspensió és l'única forma possible d'augmentar la producció de vacunes contra la COVID-19 al ritme necessari per permetre el seu control, ja que moltes més indústries farmacèutiques podrien col·laborar en la producció dels milers de milions de dosis que es necessiten amb summa urgència a tot el món a curt i mitjà termini. Si aquesta producció massiva i sostinguda de vacunes, tests, medicaments i equips de protecció no es porta a efecte, el nombre de víctimes de la pandèmia serà encara molt més terrible i el control de la malaltia serà impossible. En alguns països això suposarà reculades socials i econòmiques molt importants que comprometran en bona part el seu futur, ja que centenars de milions de persones poden recaure en situacions de pobresa extrema.

Els interessos corporatius de les indústries farmacèutiques, secundades per alguns governs, no poden prevaler sobre una emergència humanitària, ni ara ni en el futur. L'economia ha d'estar sempre al servei de les persones i el benefici econòmic ha de ser proporcionat i estar supeditat a la consecució del bé comú. A més, no és èticament admissible que els habitants d'uns pocs països acaparem unilateralment la producció i l'accés de vacunes i medicaments, perquè qualsevol persona d'aquest planeta té exactament el mateix dret a gaudir d'una bona salut. En el cas de la COVID-19, l'única forma que aquest dret pugui exercitar-se és que la producció de vacunes creixi exponencialment i, per a això, és imprescindible desprivatitzar el coneixement que ha permès generar-les, i també compartir globalment totes les eines de què disposem amb la finalitat de sortir de la pandèmia.

La garantia de l'eficiència d'aquesta mesura comporta el finançament necessari perquè tots els països puguin rebre les dosis, medicaments i material sanitari d'urgència que necessiten, mitjançant la iniciativa COVAX (1) o similars. A més, és necessari contribuir a afermar la confiança de les persones cap a les vacunes, fomentant una informació clara i una gestió transparent.

Com ha expressat recentment el papa Francesc: “Totes les persones, especialment les més fràgils, requereixen assistència i tenen dret a accedir als tractaments necessaris. Això és encara més evident en aquest moment en què tots estem cridats a combatre la pandèmia, i les vacunes són una eina essencial en aquesta lluita. Per tant, en l'esperit d'un “internacionalisme de les vacunes”, insto a tota la comunitat internacional a un compromís comú per superar els retards en la seva distribució i per promoure el seu repartiment, especialment als països més pobres”. (2)

Per això, des de la Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya, demanem:

Al Govern espanyol i al de la UE que:

  • Defensin en l'OMC una exempció temporal dels Acords sobre els Drets de Propietat Intel·lectual (ADPIC) aplicables al cas de les vacunes COVID-19.
  • Davant la 74a Assemblea Mundial de la Salut, del 24 de maig a l'1 de juny de 2021, la UE prengui la davantera en cooperació mundial perquè aquesta necessitat d'immunització generalitzada i global requereix un enfocament multilateral.
  • L'escassetat actual de dosis deguda a les dificultats en la producció de vacunes es carregui per igual en tots els països i s'aconsegueixi protegir abans els col·lectius més vulnerables.

A la ciutadania que:

  • Contribueixi amb la seva adhesió a qualsevol de les campanyes (3) llançades per suspendre les patents de les vacunes Covid-19.
  • Doni suport a les campanyes de recaptació de fons com COVAX (4) i la provisió d'infraestructura sanitària i de vacunació als països més pobres: “Jo em vaig vacunar, dono suport a la vacunació d'altres persones necessitades”.

Tothom, sense discriminació, ha de tenir l'oportunitat de rebre una vacuna segura i eficaç. Això és una qüestió de justícia i solidaritat no sols dins de la Unió Europea, sinó en altres continents i països perquè la salut és un dret de totes les persones.

 

Comissió General de Justicia y Paz 
Madrid, 17 de maig de 2021

____________________________
(1) Fons d'Accés Global per a Vacunes de Covid-19.
(2) Francisco, Missatge “Urbi et orbi” de la Pasqua 2021.
(3) Com la campanya de Metges sense Fronteres.
(4) Fons COVAX es recullen des de Gavi i UNICEF.