ESTATS D'OPINIÓ

Aquesta carta, "Germans tots", encíclica en llenguatge solemne que acaba de regalar-nos el Papa Francesc el 3 d'octubre, vol resumir...

PUBLICACIONS
Quatre persones voluntàries de Justícia i Pau, han elaborat i coordinat un recull d'escrits que apropen a la realitat de les persones preses a Catalunya i als complicats moments que viuen en sortir del centre penitenciari.