ESTATS D'OPINIÓ

Durant les darreres setmanes són moltes les entitats del tercer sector d’acció social que presenten les seves memòries corresponents a...