dialeg.cat
PAU, DIVERSITAT I DEMOCRÀCIA

diàleg.CAT

 

D'acord amb la nostra finalitat de promoure els drets humans, la justícia social i la cultura de la pau, seguim amb preocupació, com no podia ser d'altra manera, el conflicte polític que es viu a Catalunya en els darrers anys.

Amb la intenció de ser fidels a la nostra missió, en diferents ocasions hem expressat públicament els nostres punts de vista sobre algunes de les qüestions que s'han anat plantejant en aquest conflicte. Hem participat també en diverses iniciatives socials que hem considerat importants. 

Darrerament, hem volgut fer un pas més. Volem fer una aportació diferent que contribueixi a crear un clima social de diàleg que promogui la cohesió social i que pugui afavorir una solució justa, democràtica i duradora a aquest conflicte.

Què ens proposem?

A partir de l'experiència interna feta en el si de la nostra organització, ens proposem afavorir la creació, dins de les comunitats cristianes, d'uns espais de diàleg entorn del conflicte inspirats en l'Evangeli i el pensament social cristià.

Són espais pensats per tal que persones amb visions i perspectives diferents o contraposades puguin escoltar-se, compartir preocupacions i sentiments i enriquir la pròpia visió, per fer-la més àmplia i profunda. Cal només persones interessades i predisposades a escoltar i aprendre dels altres.

Com ho fem?

Hem elaborat un document de treball, que és una proposta oberta i flexible, que cada entitat o col·lectiu pot adaptar al seu context. Des de Justícia i Pau ens oferim també, si es creu convenient, a conduir i facilitar el desenvolupament d'aquests grups, per tal que resultin una experiència fructífera i gratificant per als participants.

VOLS COL·LABORAR EN AQUEST PROJECTE?