por una vivienda digna
DRETS HUMANS

Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne

L'accés a un habitatge digne és un dret reconegut en els tractats internacionals i la legislació del nostre país al màxim nivell. Malgrat això, continua sent un dret greument vulnerat per milers de persones, que es veuen obligades a viure en condicions inadequades o al carrer. Per aquest motiu, fa ja més de vint anys vam promoure la creació d'una plataforma d'institucions de la societat civil per incidir en favor de polítiques públiques que facin efectiu aquest dret.

Què ens proposem?
  • Incidir social i políticament per promoure l’accés de tota persona a un habitatge digne i assequible.
  • Fomentar un urbanisme més just i sostenible a mesura de la ciutadania.
Com ho fem?
  • Denunciant les causes que impedeixen l'accés a un habitatge, entre elles l'especulació immobiliària.
  • Promovent la creació i desenvolupament d'un fons social català d'habitatges dedicats a lloguer social.
  • Incidint políticament per tal que s'impulsin normes i polítiques efectives per garantir l'accés a un habitatge digne.
VOLS COL·LABORAR EN AQUEST PROJECTE?
Amb qui ho fem?
Càritas Barcelona
Comissió Obrera de Catalunya
Unió General de Treballadors de Catalunya
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya