Logo eCO4
DESENVOLUPAMENT HUMÀ INTEGRAL

Projecte eCO4

Empremta CO4 (eCO4) és un projecte educatiu d'aprenentatge i sensibilització per impulsar una xarxa de centres i entitats educatives que cooperin en l'educació pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Què ens proposem?

L'objectiu principal del projecte és aconseguir un model cooperatiu d’educació pels ODS, en el marc de l’ecologia integral i la justícia global, que generi una empremta (CO)4, (COnsciència, COherència, COmpromís i COnstància) en el jovent, en els centres/entitats i en la ciutadania.

Per tant, proposem canviar la vulneració de drets que suposen:

  • Les pràctiques econòmiques i financeres que impedeixen l'accés als recursos en igualtat de condicions
  • La petjada ecològica que generen els models extractivistes, intensius, globalitzats i consumistes
  • Les desigualtats de gènere en tots els àmbits, amb una especial incidència pel que fa a la violència masclista
  • Les greus injustícies i desigualtats que pateixen les persones que es veuen forçades a migrar i/o en situació de marginació
Com ho fem?

El projecte se sustenta en els següents elements (motivació-reflexió-acció):

  • L'empoderament del jovent com a agent actiu per promoure la responsabilitat
  • L'ApS, una pràctica educativa transformadora, una metodologia que té com a objectiu empoderar a  les persones de cara a exercir una ciutadania crítica, conscient, activa i responsable.
  • Els processos de reflexió-acció en què joves tenen un paper protagonista per incidir en aspectes de transformació i canvi.
  • L'eCOmetre, un instrument per identificar el grau de consciència, coherència, compromís i constància per avaluar si l'educació és transformadora.

El projecte es divideix en una etapa prèvia de preparació, dues etapes d'implementació de dos anys cadascuna i una etapa de desenvolupament posterior que s'ha d'estendre com a mínim fins al 2030.

 

Aquí es pot consultar la nova web del projecte: eco4.cat

 

VOLS COL·LABORAR EN AQUEST PROJECTE?
Amb qui ho fem?
Logo Nazaret Global Education
Logo Universitat Internacional de Catalunya
Logo Ajuntament de Barcelona