drets-humans-puny
Els drets humans

XERRADA. Aprenent sobre els drets humans

Els drets humans són drets que tenim totes les persones pel mer fet d’existir com a tals, i que són expressió de la nostra dignitat. Són indivisibles, inviolables, inalienables i irrenunciables. Respectar-los permet crear les condicions indispensables perquè els éssers humans visquem dignament en un entorn de llibertat, justícia i pau. El dret a la vida, a la llibertat d’expressió i de consciència, a l’educació, a l’habitatge, a la participació política o d’accés a la informació són alguns d’ells.

Objectius
  • Aprendre què són i quins són els drets humans i el seu fonament ètic en la dignitat de la persona.
  • Saber quines són les fonts del dret i els mecanismes internacionals que vetllen pels drets humans.
  • Conèixer els principals actors de la promoció dels drets humans: institucions, estats, societat civil, ONG...
  • Afavorir una cultura de respecte i compromís pels drets humans.
  • Conscienciar als participants de la importància de promoure i defensar dels drets humans.
Metodologia

Aquesta xerrada vol donar a conèixer el concepte de dret humà, els principals drets humans i els textos jurídics que els reconeixen internacionalment. També mostra els drets humans més vulnerats en el món i a casa nostra, així com la lluita en favor dels drets humans, els mecanismes nacionals i internacionals de protecció i el paper de les ONG i la societat civil.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació