Xavier Merino i Serra, membre de JP de Girona (25/08/2009)
Una pràctica per evitar la discriminació i els abusos en l’aturada, identificació i possible escorcoll de persones.
Xavier Merino i Serra, membre de JP de Girona / 25/08/2009

La Policia Municipal de la ciutat de Girona participa, des de fa uns dos anys, en l’anomenat projecte STEPSS. A Catalunya aquest projecte ha estat promogut pel Centre Unesco de Catalunya i, inicialment, també hi participaren els Mossos d’Esquadra de la zona de Girona. A la resta d’Europa s’hi afegiren Fuenlabrada, Hongria i Bulgària.

El projecte, fonamentat en una pràctica que fa temps que duu a terme la policia del Regne Unit, vol evitar la discriminació i els abusos en l’aturada, identificació i possible escorcoll de persones en establir un protocol de com s’han de fer aquestes actuacions. Al mateix temps també ajuda a la disminució de la por i l’augment de confiança dels immigrats i de les comunitats de minories ètniques.

Al moment de l’aturada s’ha d’explicar a la persona afectada el perquè se l’atura i se la identifica. L’agent o agents que fan la identificació han d’omplir un formulari amb les dades de la persona que han considerat suspecta i els motius que els han mogut a aturar-la. Com que al formulari hi consta el número d’identificació de l’agent o agents i la persona identificada en rep una còpia, si creu que la policia no ha actuat amb correcció i té objeccions o queixes per fer, pot anar al jutjat i fer la reclamació.

Aquesta pràctica en principi fou mirada amb desconfiança per molts agents dels cossos policials, però en veure’n l’eficàcia l’han acceptada de bon grat, ensems que han entès que la transparència en la seva actuació els representa un avantatge en tendir a eliminar les suspicàcies i la desconfiança instintiva, la por en definitiva, de moltes persones envers la policia.

Actualment el cos dels Mossos d’Esquadra s’ha desmarcat del projecte i ja no hi participa. La inspectora Yvonne Valero, responsable de l’ABP del Gironès, havia proposat d’estendre la pràctica a tot el territori català. Es va dir que farien proves en altres poblacions de Catalunya però, ara per ara, el cert és que no ho tiren endavant.

Sí que s’hi han afegit, o tenen en estudi de fer-ho, altres policies locals, com les de Salt, Banyoles i Olot, poblacions que compten amb un bon percentatge d’immigrants entre la seva població.

Crec que és interessant que la policia s’adoni que les persones que té al davant, siguin de l’ètnia que siguin, no són enemics en potència, sinó, en principi, ciutadans pacífics disposats a col·laborar quan i com calgui en la millora de la convivència.

També és molt positiva la consciència que deuen haver adquirit molts agents que la seva actuació s’ha de moure dintre d’uns paràmetres ètics i de respecte dels drets humans.

Espero que aquesta transparència fonamentada en l’ètica s’estengui ben aviat a altres poblacions i en tot tipus d’actuacions.