Josep Maria Fisa, delegat episcopal de Justícia i Pau (12/01/2009)
El lema del missatge del Papa amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau de l'1 de gener, és contundent i clar: "Combatre la pobresa, construir la pau" (...)
Josep Maria Fisa, delegat episcopal de Justícia i Pau / 12/01/2009

El lema del missatge del Papa amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau de l'1 de gener, és contundent i clar: "Combatre la pobresa, construir la pau". I es tracta d'un tema clau d'avui perquè va a l'arrel de molts altres problemes. No hi pot haver pau si hi ha un tall profund entre rics i pobres, perquè "es creen premisses perilloses per a conflictes i guerres"(n.9). O també quan es parla de la crisi alimentària, en el n.7 diu: "Això contribueix a ampliar la magnitud de les desigualdats, provocant reaccions que poden arribar a ser violentes." Però es tot el missatge que és una sòlida argumentació per a la lluita per a construir la pau, repassant els grans factors que porten a menysprear-la o que col.laboren a que no sigui efectiva.
 
Parla de com la demografia no s'ha de veure simplement com un problema, perquè no estem en un col.lapse demogràfic sinó en una mala gestió i distribució de recursos. Parla de les malalties pandèmiques i de com els interessos lucratius de les grans empreses hi tenen una greu responsabilitat, com ja s'ha posat de manifest tantes vegades...Parla de com els infants, les futures generacions, són les víctimes primeres de l'explotació, la manipulació i la pobresa. Parla del gran escàndol del comerç d'armes i dels grans pressupostos absolutament desproporcionats que es destinen a defensa, en detriment de les polítiques socials bàsiques. Des de Justícia i Pau hem denunciat sovint la incongruència de fer créixer anualment el pressupost de Defensa. Per a què? Per a qui?
 
També fa esment de la crisi alimentària i de com és bàsicament fruit de l'especulació que beneficia sempre als països rics que tenen la capacitat tecnològica per a crear dependència i fer pujar i baixar els preus a conveniència, deixant molts països productors absolutament a mercè de les grans multinacionals.
 
Benet XVI no s'està de dir que el progrés humà i la pau no seran mai el resultat automàtic d'unes condicions materials millors. Per això insisteix a veure la persona humana en la seva integritat material, moral  i espiritual. Alerta sobre les malalties d'ordre psicològic i moral de moltes persones que viuen en països amb un gran benestar material, i de que, molt sovint, en els països pobres, s'hi troba a faltar una formació adequada per a resoldre problemes elementals.
 
Per a guiar la globalització, conclou el Papa, és necessària una forta solidaritat global, tant entre països rics i països pobres, com a l'interior dels mateixos països on s'hi perpetuen escandaloses diferències. Per això insisteix en el codi ètic comú que tingui en compte els valors de la naturalesa humana i que  orienti el seu progrés a dins de la familia humana global. I això tampoc serà possible, sense "una forta solidaritat global."
 
Val la pena llegir detingudament aquest missatge.